Debatt 13 maj 2019

Gripenbeslut avgörande för svensk flygindustri

Ge ingenjörer i Sverige ansvaret för motorunderhållet på Gripen E, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand och utredare Patrik Björnström, på SvD Debatt.

SvD Debatt Gripenbeslut avgörande

I utvecklingen av nästa generation Gripen-plan, modell E, behövs en ny motor. Motorn är av förklarliga skäl en central komponent i ett flygplan och utgör närmare 40 procent av dess livscykelkostnader. Det är alltså mycket viktigt att finna en kostnadseffektiv lösning för konstruktion och inte minst underhåll. Sveriges Ingenjörer ser det därför som högst anmärkningsvärt om svenska staten i sitt största industriprojekt någonsin skulle frånsäga sig kontrollen över såväl kostnader som det tekniska innehållet i stridsflygets motorer, och dessutom göra sig direkt beroende av en annan stats prioriteringar. Det riskerar att bidra till nedläggning av svensk flygindustri. 

Sveriges Ingenjörer ser det därför som högst anmärkningsvärt om svenska staten i sitt största industriprojekt någonsin skulle frånsäga sig kontrollen över såväl kostnader som det tekniska innehållet i stridsflygets motorer, och dessutom göra sig direkt beroende av en annan stats prioriteringar
Ulrika Lindstrand & Patrik Björnström
Förbundsordförande & utredare

Vid utvecklingen av befintliga Jas 39 Gripen var det svenskt ingenjörskunnande som möjliggjorde tekniskt och ekonomiskt effektiva lösningar. Ett konkret exempel är införskaffandet av planets motor (F-404) från amerikanska GE. Genom att Sverige även köpte de tekniska rättigheterna till motorn och säkerställde ett produktstödsavtal kunde den utvecklas vidare till den svenska versionen (RM12) med väsentliga förbättringar och fullt ut anpassas till landets behov.

I arbetet med nästa Gripen har valet återigen fallit på en motor från GE. En motor med liknande arkitektur som den som används i dag. Den är dock inte från början konstruerad för att användas i ett enmotorigt Gripenplan. Ett av de ursprungliga motiven till det aktuella motorvalet var att hålla nere kostnaderna genom att välja ”en färdig motor från hyllan”. Det skälet faller emellertid redan vid en första jämförelse, då det är helt olika förutsättningar. Underhållet blir annorlunda och skalfördelarna som en standardmotor skulle kunna ge försvinner, en invändning som framkom redan när motorvalet presenterades. En produktstödslösning liknande den nuvarande skulle lösa dessa utmaningar och möjliggöra fortsatt flygindustriell utveckling i Sverige.

Sverige har nämligen redan en väl fungerande lösning för utvecklande underhåll genom ett nära samarbete mellan Saab, GKN Aerospace och staten genom Försvarets materielverk.

Ska Sverige få till ett utvecklande underhåll som kan öka motorns livslängd och prestanda och vara så kostnadseffektivt som möjligt så räcker det inte endast att köpa in en motor. Det måste även till en produktstödslösning och ett förfogande över det tekniska innehållet i motorn. En sådan lösning skulle bidra till att säkra svensk helmotorkompetens. Det skapar även nytta genom kompetensspridning till andra delar inom industrin, vilket historiskt sett gett stora samhällsekonomiska vinster.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Patrik Björnström, utredare Sveriges Ingenjörer

Ovanstående debattext publicerades i Svenska Dagbladet 11/5. 


Klicka här för att läsa texten som publicerades på SvD.se