Opinion 15 maj 2019

Regional konkurrens om kompetens

Hallandsposten rapporterar om Sveriges Ingenjörers statistik över löneläge och arbetspendling i Halland, och intervjuar förhandlingschef Camilla Frankelius om vad regionens företag kan göra för att hävda sig i konkurrensen om ingenjörer.

Liksom många andra arbetsgivare runtom i hela landet, uppger halländska företag att svårighteter med att hitta och rekrytera ingenjörer.

I artikeln "Ingenjörsbrist hotar konkurrenskraften" på Hallandposten.se (14/5) redovisas siffror över hur arbetspendlingen ser ut bland Sveriges Ingenjörers medlemmar i regionen. De visar att Halland har en betydligt högre andel utpendlande ingenjörer (71 procent) än riksgenomsnittet (34 procent).

 
Efterhand som det växer upp fler teknikföretag i Halland påverkas naturligtvis även regionen av den yttre konkurrensen och måste anpassa sig efter den
Camilla Frankelius
Förhandlingschef Sveriges Ingenjörer till Hallandposten

Den höga andelen utpendlande ingenjörer, satt i relation till lönestatistiken från 2019 gör att det  framträder ett möjligt skäl till varför de halländska företagen rekryteringsbekymmer.

Löneläget i södra och västra Sverige

  • Västra Götaland - 99
  • Skåne - 98
  • Kronoberg - 95
  • Jönköping - 95
  • Halland - 94
(Riksindex: 100)
 
Siffrorna ovan avser det relativa löneläget bland privara arbetsgivare som är registrerade i respektive region. Löneläget för ingenjörer baserat på boenderegion kan se annorlunda ut.

Pendlings- och lönesiffrorna i Halland exemplifierar betydelsen av att arbetsgivare erbjuder attraktiva löner och villkor för att klara konkurrensen om kompetens. Något som i allra högsta grad gäller på en alltmer interregionaliserad arbetsmarknad.

Men även ett brett rekryteringsarbete från företagen och insatser ute bland kommunerna lyfts fram av Camilla Frankelius. 

– Högskolan är ju faktiskt en guldkista för nya teknikföretag att ösa ur. Samtidigt är det viktigt att de halländska kommunerna drar sitt strå till stacken för att kunna locka fler unga ingenjörer att stanna kvar i regionen efter sina studier. För att kunna rekrytera och behålla arbetskraft är kommunernas arbete med boendemiljöer, kultur, skola och föreningsliv av yttersta vikt, säger Camilla Frankelius till Hallandsposten. 

Klicka här för artikeln på Hallandsposten.se 
OBS! Prenumerationsartikel