Nyheter 23 maj 2019

Levipriset till Chalmersdocenten Cecilia Berlin

Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris 2019 går till Cecilia Berlin vid Chalmers Tekniska Högskola. Hon får priset på 50 000 kronor för att entusiastiskt och engagerat utvecklat utbildningen i arbetsmiljö för ingenjörsstudenter.

– Cecilia är en entusiastisk förespråkare för arbetsmiljö i sin verksamhet som forskare och lärare. Med sitt engagerande sätt skapar hon ett stort intresse för ämnet. Hon har starkt betonat vikten av pedagogisk utveckling och förnyelse, och är en efterfrågad gästföreläsare vid flertalet tekniska högskolor, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. 

Cecilia Berlin bor i Göteborg och har en teknisk doktorsexamen i Produktionsergonomi med inriktning mot organisatorisk / makroergonomi. Hon är idag verksam som docent vid Institutionen för Industri- och Materialvetenskaper vid Chalmers tekniska högskola.

Det känns enormt hedrande att få ta emot Levipriset. Ergonomi och arbetsmiljö är en fråga om gott ledarskap, för det handlar om att ge människor bästa möjliga förutsättningar att prestera.
Cecilia Berlin
Leviprismottagare 2019
Cecilia Berlin får Levipriset

–  Det känns enormt hedrande att få ta emot Levipriset. Ergonomi och arbetsmiljö är en fråga om gott ledarskap, för det handlar om att ge människor bästa möjliga förutsättningar att prestera. När företagen förenar ergonomi med produktivitets- och effektivitetsutveckling, så får de ut de långsiktiga fördelarna god ekonomi, hög kompetens och attraktivitet, säger Cecilia Berlin, Leviprismottagare 2019.

Hennes engagemang i ergonomi och arbetsmiljö har bland annat resulterat i läroboken ”Production Ergonomics”, som numer finns fritt tillgänglig och är flitigt nedladdad av studenter och yrkesverksamma ingenjörer över hela världen.

Om Levipriset

Levipriset instiftades 2004 och är uppkallat efter den svenska stressforskningens nestor,  professor emeritus Lennart Levi. Priset delas ut av Sveriges Ingenjörer och syftar till att stimulera och utveckla utbildning om arbetsmiljö vid tekniska högskolor och universitet.

Läs mer om priset här.

För mer information

Cecilia Berlin, Levipris-mottagare 2019:

cecilia.berlin@chalmers.se / 031-772 1290


Magnus Skagerfält, sekreterare Levipriskommittén:

magnus.skagerfalt@sverigesingenjorer.se / 070- 202 77 90