Nyheter Goda exempel 27 maj 2019

Vårt mentorprogram i Sveriges Radio

Som nyanländ ingenjör inte alltid lätt att få jobb, trots stor efterfrågan på ingenjörskompetens. Då är det viktigt med att få nya kontakter och kunskaper om det svenska yrkeslivet. Detta uppmärksammade Sveriges Radio vid vårens uppstart av Ingenjörsmentor i Stockholm. 

Efterfrågan på ingenjörskompetens är stor både bland företag och i offentlig sektor. Samtidigt finns det en alltför stor grupp ingenjörer som invandrat till Sverige men som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden.

För att försöka råda bot på detta, driver Sveriges Ingenjörer sedan tio år tillbaka ett mentorskapsprogram för nyanlända ingenjörer i Stockholm och Göteborg. Syftet är att stötta nyanlända ingenjörer och föra dem närmare den svenska arbetsmarknaden.

Mentorerna utgörs av yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer och intresset för att engagera sig är stort. Adepterna har bakgrunder ifrån olika delar av världen. Även om erfarenheterna kan variera så delar alla i programmet en gemensam yrkesbas som ingenjörer. 

Programmet i Stockholm utgör en del i initiativet Sfinx - yrkesvenska för ingenjörer. Bakom initiatiavet står förutom Sveriges Ingenjörer även KTH, Järfälla kommun, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm.

Intromötet som samlade årets mentorer och adepter hölls i Ingenjörshuset tidigare i våras. Med på plats var även Sveriges Radios arabisktalande redaktion, Radio Sweden.

Webbtexten från deras hemsida finns i översatt form nedan. 

Sveriges Ingenjörer organiserar ett program för att stödja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Eftersom ett jobb i Sverige kan kräva integration i det svenska samhället och kunskaper om den professionella kulturen, organiserar den svenska ingenjörsföreningen Sveriges Ingenjörer i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och Järfälla ett mentorsskaprogram för nyanlända ingenjörer.

Magnus Skagerfält från Sveriges Ingenjörer säger att programmet bygger på tanken att skapa en plattform för att möta ingenjörskollegor. Detta är vad som hänt Mahmoud Kayal, civilingenjör bosatt i Sverige sedan ett år tillbaka, som berättar om sitt första möte med sin mentor Lydia Karlefors som jobbar i Uppsala och ska stötta honom på vägen in på den svenska arbetsmarknaden.

Sveriges Ingenjörer i samarbete med kungliga tekniska högskolan KTH, Stockholms stad och Järfälla kommun organiserar ett program för att stötta nyanlända ingenjörer att komma in på i arbetsmarknaden. Tanken med programmet är att yrkeskollegor ska ha möjlighet att träffa varandra och att avsätta en mentor till var och en av de nyanlända ingenjörerna. 

Magnus Skagerfält, som är projektledare för Ingenjörsmentor på Sveriges Ingenjörer, berättade att programmet startade för 7 år sedan och har bidragit till att många fått arbetsintervju efter kort tid.

Lydia Karlfors är ingenjör i ett svensk företag i Uppsala och hon har tagit sig till intromötet i Stockholm för att träffa Mahmoud Alkayal, en civilingenjör från Palestina som har bott i Sverige i ett år. Hon ska bli hans mentor genom Sveriges Ingenjörers program.

Vid deras första möte undrade Mahmoud varför han inte får fler svar på sina jobbansökningar, trots att han är en ung ingenjör med 9 års erfarenhet. Lydia säger att hon också sökte fler jobb innan hon fick sin första anställning. Hennes introduktion till den nya arbetsplatsen gick via basket, som Lydia spelar. Företaget som hon anställdes på hade ett basketboll lag där de saknade spelare. Och det är detta som Lydia vill hjälpa Mahmoud med, att hitta jobb kräver ofta kontakter och nätverk.

Du har träffat din mentor nu som ska försöka hjälpa dig på ett eller annat sätt, hur känner du efter första mötet?

-Så som jag förstått har hon erfarenhet och hon skulle kunna hjälpa mig med hjälpa mig med mitt CV och det är bra, säger Mahmoud. 

Du har bara varit här i 1 år m,en du har ännnu inte hittat jobb och det verkar att du är taggad för att jobba?

Ja absolut, jag är en ingenjör med 9 år erfarenhet och jag vill integreras i samhället och jag ser fram emot att hitta ett jobb med den specialitet som jag har jobbat med i 9 år i mitt hemland. Jag ser fram emot att jobba med det här i Sverige som också ska bli mitt  hemland. Jag ser fram emot att få bli vara en aktiv medlem i det svenska samhället här den närmaste tiden, säger Mahmoud.