Opinion 12 juni 2019

Minskad arbetsbörda gynnar både ingenjörer och företag

Att vara uppskattad, få mer ansvar och bättre uppdrag på jobbet leder ofta till större tillfredsställelse på jobbet. Men för en stor del av ingenjörerna verkar det ha gått för långt. Allt fler anser att de jobbar för mycket för sitt eget bästa och skulle behöva minska sin arbetsbörda.

I två Innovations- och konjunkturrapporter varje år redovisar Sveriges Ingenjörer en fråga om arbetsbördan i ett urval av de största företagen. De fackliga representanterna som besvarar frågorna har de senaste åren pekat på hur de anställda tjänstemännen pressas: 60 procent av dem uppgavs ha för mycket att göra. Skälet är ofta att företagen går bra och att alla får jobba hårt, men eftersom siffran ligger kvar på en hög nivå i varje mätning finns det även andra orsaker.

Arbetsbördan är för hög

En del av förklaringen handlar om arbetskulturen och bristen på tydliga riktlinjer. I en stor enkät förra året svarade fyra av tio ingenjörer att de ibland eller ofta förväntas vara tillgängliga på fritiden. Mer än hälften svarar att det inte finns några fastslagna riktlinjer för hur eller varför de förväntas vara tillgängliga på fritiden. I samma underlag uppgav fyra av tio att de hade jobbat fastän de borde ha sjukskrivit sig under det senaste året. Generellt är cheferna mer utsatta än vanliga anställda.

Det gränslösa arbetslivet är idag en del av vårt samhälle. Med hjälp av bärbara datorer och mobiltelefoner finns stora möjligheter att själv anpassa sitt arbetsliv för att få balans mellan arbete och fritid men det kan också leda till stress om man inte har tydliga riktlinjer och har möjlighet att sätta gränser.

För mycket stress och för hög arbetsbörda under lång tid kan leda till ohälsa; det är ett känt faktum.

Två ingenjörer vid dator

Ökad flexibilitet inte lösningen

Samtidigt ställer arbetsgivarna allt högre krav på flexibilitet från de anställdas sida. Men om sex av tio konstant jobbar för mycket, hälften saknar riktlinjer för när de ska jobba, och fyra av tio jobbar fast de är sjuka, då är det troligen inte i ingenjörernas intresse att öka flexibiliteten.

Sannolikt inte heller i arbetsgivarens intresse. I en Innovations- och konjunkturrapport från hösten 2018 svarade över 60 procent av de förtroendevalda att arbetsbördan låg högt för att företaget saknade tillräcklig teknisk kompetens. Företagen rekryterar inte tillräckligt mycket folk, helt enkelt. Ungefär lika stor andel svarar att företagen inte planerar för den kompetens de behöver på lite längre sikt. 59 procent uppger att deras eget företag därför inte kan utveckla och produkter och tjänster som planerat.

En bättre arbetsmiljö för ingenjörerna kräver minskad arbetsbörda och mildare krav på flexibilitet. Om företagen också blev bättre på att planera sitt behov av kompetens, skulle båda parter vinna på det.