Nyheter 25 juni 2019

Hög arbetsbelastning för landets ingenjörer

Sex av tio ingenjörer jobbar övertid. En majoritet av de som är yrkesverksamma i företag har för stor arbetsbörda. Det visar ny medlemsstatistik. 

Sveriges Ingenjörers senaste löneenkät visar att cirka 60 procent av förbundets yrkesverksamma medlemmar arbetade övertid under fjolåret. Genomsnittet uppgick till drygt 11 övertidstimmar i månaden. För den fjärdedel som hade högst övertid låg snittet på mer än det dubbla. Vanligast och mest övertid är det bland män och i åldersgruppen 55-59-åringar. 

Övertid i lönestatistiken 2019

Totalt antal övertidstimmar - 9 307 055 h/år 

Total andel övertidsarbetande ingenjörer - 59%

Genomsnittligt antal övertidstimmar per månad  - 11h/ingenjör

 

Övertiden är ett tecken på värdet av ingenjörernas insatser för Sveriges tillväxt och hållbarhet. Men det behövs möjligheter till gränsdragningar mellan arbete och fritid. Våra medlemmar efterfrågar balans och efterlyser bättre rutiner från sina arbetsgivare på det här området
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Andelen övertidsarbetande ingenjörer är som störst inom privat sektor. Det höga arbetstrycket visade sig även i förbundets senaste Innovations- och konjunkturrapport från i maj. Enligt de enkätsvaren var arbetsbördan för stor för 68 procent av tjänstemännen inom industrin och för 50 procent inom tjänstesektorn. Totalt var arbetsbördan för stor enligt 60 procent av samtliga svarande.

– Näringslivet har stora teknikomställningar och hållbarhetsutmaningar att hantera. Det gör att företagen inte kan slå av på utvecklingstakten. Satsningar på god arbetsmiljö, relevant kompetensutveckling och bra löneutveckling är avgörande för att behålla den nödvändiga tekniska spetskompetensen, säger Ulrika Lindstrand.

Resultatet bygger på svar från drygt 72 000 yrkesverksamma medlemmar som deltagit i Sveriges Ingenjörers lönenkät för 2018. 

Klicka här för att läsa intervju med Ulrika Lindstrand om ingenjörernas övertid på Ny Teknik.se

Sektor                       Andel/genomsnittliga övertidstimmar 

Privat                        61%/11h

Kommunal/landsting   49%/8h

Statlig                       49%/13h

Kön          Andel/genomsnittliga övertidstimmar 

Män -       61%/12h

Kvinnor -  54%/11h

Befattning    Andel/genomsnittliga övertidstimmar   

Chefer    -              78%/17h

Projektledare -       61%/11h

Specialister  -         58%/10h

Annan befattning -  51%/8h

Åldersgrupp     Andel/genomsnittliga övertidstimmar 

-29                    60%/9h

30-34                57%/10h

35-39                54%/10h

40-44                56%/11h

45-49                61%/12h

50-54                64%/13h

55-59                66%/13h

60+                   59%/12h