Aktuellt 29 augusti 2019

Ulf Bengtsson omvald att leda världsfack

De fyra kommande åren leds världsfacket för specialister och chefer, UNI Professionals and Managers, av Ulf Bengtsson från Sveriges Ingenjörer.

På agendan står frågor som kompetensutveckling, det gränslösa arbetet och att få fler högre tjänstemän att gå med i facket.

Det är sin andra period som ledare för UNI Global P&M som Ulf Bengtsson nu stiger på. Det nya handlingsprogrammet innehåller ett antal stora frågor inom arbetslivet i dag:

  • Hur får vi fler kvinnor att utbilda sig för ett arbetsliv inom naturvetenskap, matematik och ingenjörskonst?
  • Hur främjar vi facklig verksamhet bland tjänstemän?
  • Hur gör vi det gränslösa digitala arbetslivet hållbart?
  • Kompetensutveckling för alla, även högutbildade.
Utmaningen blir att se till att alla regioner arbetar konkret med frågorna, men naturligtvis också att få det nya globala presidiet att jobba bra tillsammans.
Ulf Bengtsson