Aktuellt 12 september 2019

Ingenjörer och miljöfrågan

Klimatfrågan är mer angelägen än någonsin och klimatet är ett område där ingenjörer gör stor skillnad. Sveriges Ingenjörer har ett mångårigt och starkt miljöengagemang som vi jobbar för att utveckla ytterligare. 

Ingenjörer är nyckelaktörer för att kunna lösa klimatutmaningen. Teknik är en av de viktigaste pusselbitarna för att åstadkomma ett hållbart samhälle samtidigt som det också krävs ändrade beteenden och modiga politiska beslut.

Ett av Sveriges Ingenjörers viktigaste uppdrag är att verka för att våra medlemmar ges goda förutsättningar för att driva den tekniska utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Förbundet har dessutom ett mångårigt engagemang på området, bland annat genom stöd till svensk miljö- och klimatforskning.    

Vi arbetar bland annat med att ta fram ett stödjande material för de lokalavdelningar som vill driva miljöfrågor inom ramen för det fackliga uppdraget. En del kan göras den vägen men man måste också se vilka frågor som är möjliga att ta upp inom ramen för partsrelationen mellan arbetsgivare och fack.

 

Fem saker du kan göra för att arbeta för hållbarhet i jobbet

 

  1. Engagera dig i arbetet med företagets verksamhetsplan. Arbeta för att påverkar den i hållbar riktning. En bra ledning är att titta på de 17 målen i Agenda 2030
  2. Se till att företaget väljer närproducerat och tar hänsyn till en varas livscykelanalys när ni gör inköp av olika slag. Både för livsmedel och för annat material.
  3. Organisera verksamheten så att resande kan minimeras. Använd digitala mötesmöjligheter i så stor utsträckning som möjligt i arbetet.
  4. Ha en tydlig resepolicy med fokus på grönt resande som minimerar utsläpp av växthusgaser.
  5. Använd din kompetens som ingenjör. Du är en av de som är bäst lämpade att hjälpa mänskligheten att lösa klimatfrågan.

 

Angående klimatstrejken

Nyligen har det riktats uppmaningar till svenska fackförbund om att delta i strejk för klimatet. En strejk är den yttersta stridsåtgärden att ta till i händelse av en konflikt mellan arbetstagare och arbetsgivare och förbundet bedömer att strejkvapnet inte är tillämpbart för allmänna politiska påtryckningar. 

Vår inställning är att fredsplikt råder mellan fackförbund och arbetsgivare och därmed kan förbundet inte delta i strejk eller uppmana våra medlemmar att delta i någon form av strejk som inte är kopplat till kollektivavtal. Vi avråder även enskilda medlemmar ifrån att ”strejka” då det kan uppfattas som arbetsvägran vilket i sig kan vara saklig grund för uppsägning. En enskild individ som vill delta bör ansöka om tjänstledigt, vilket många arbetsgivare säkert skulle se positivt på. Alternativt kan medlemmen ta ut komp- eller flextid för att delta. Att manifestera sitt engagemang är utmärkt, men en strejk genom facket är inte ett redskap som är möjligt att ta till i ett sådant fall.

Texten ovan uppdaterades senast 12/9 2019