Debatt 12 september 2019

Sverige måste få ett regelverk för det livslånga lärandet

I dag sker mycket kompetensutveckling på arbetsplatserna. Problemet är att Sverige saknar ett system och ett genomtänkt regelverk för det livslånga lärandet. Det måste det bli ändring på, skriver Ulrika Lindstrand tillsammans med övriga företrädare för Industrirådet, på GD Debatt inför Industridagen 30/9.

Sverige ska bli ett land för livslångt lärande. För det behövs ett handslag mellan flera av samhällets aktörer. Kommuner, lärosäten, politiker, fack och näringsliv måste alla bidra och den sista september i år blir det av. Då bjuder industrins parter in till Sveriges största arbetsmöte, där resultatet kommer att lämnas över till statsministern.

Tillgången till rätt kompetens är helt avgörande för den svenska industrins framtid och därmed för den svenska välfärdens framtid. Så många som åtta av tio industriföretag uppger dock att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera.

Digitaliseringen är redan här och kommer att fortsätta med oförminskad kraft och sådant som artificiell intelligens, additiv tillverkning och automation används i allt större skala inom industrin. Till detta kommer behovet av hållbarhet och omställningen till teknologier och metoder som tar hänsyn till klimat och miljö. Den ställer också nya krav på kompetens. Detta gör att behovet av ett livslångt lärande blir allt mer akut.
Ledamöterna av Industrirådet

Denna kompetensbrist sker samtidigt som arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Nya teknologier etableras konstant inom industrin, vilket i sin tur ställer ständigt nya krav på kompetensprofilen hos medarbetarna.

Digitaliseringen är redan här och kommer att fortsätta med oförminskad kraft och sådant som artificiell intelligens, additiv tillverkning och automation används i allt större skala inom industrin.

Till detta kommer behovet av hållbarhet och omställningen till teknologier och metoder som tar hänsyn till klimat och miljö. Den ställer också nya krav på kompetens. Detta gör att behovet av ett livslångt lärande blir allt mer akut.

I dag sker mycket kompetensutveckling på arbetsplatserna. Problemet är att Sverige saknar ett system och ett genomtänkt regelverk för det livslånga lärandet. Det måste det bli ändring på.

Den sista september i år kommer därför Industrirådet, som är ett samarbetsorgan för industrins parter, att bjuda in till ett nationellt handslag om det livslånga lärandet. Detta blir Industridagen 2019.

Vi kommer att ses i Sandviken den 30 september och samla representanter från bland annat politiken, kommuner, myndigheter, högskolor och universitet, fackföreningar och näringsliv.

Industridagen 2019 kommer att bli ett av Sveriges största arbetsmöten, där alla dessa krafter ska arbeta tillsammans under en dag för att ta fram konkreta förslag på hur Sverige kan bli ett land för livslångt lärande.

De förslag som tas fram ska överlämnas på plats till statsminister Stefan Löfven, samtidigt som deltagarna tar i hand på att axla det ansvar som åligger var och en, beroende på verksamhetsområde. Sammantaget, ska förslagen bilda grunden till en nationell strategi för det livslånga lärandet.

Industrins parter har tidigare visat handlingskraft i stunder då politiken inte hunnit med. Industridagen 2019 i Sandviken är ännu ett bevis på att fack och arbetsgivare i industrin tar ett stort ansvar.

Vi samlar till Sveriges största arbetsmöte för att lösa en av Sveriges stora ödesfrågor, den om kompetensbristen. Därefter kommer vi att agera för att förslagen från Industridagen blir verklighet.

Ledamöter av Industrirådet

Ulrika Lindstrand
förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Marie Nilsson
förbundsordförande IF Metall

Martin Linder
förbundsordförande Unionen

Per-Olof Sjöö
förbundsordförande GS-facket

Klas Wåhlberg
vd Teknikföretagen

Per Ahl
vd Svemin

Jonas Hagelqvist
vd IKEM

Björn Hellman
vd Livsmedelsföretagen

Per Hidesten
vd Industriarbetsgivarna

Carina Håkansson
vd Skogsindustrierna

David Johnsson
vd Trä- och Möbelföretagen

Ravindra Parasnis
vd Grafiska Företagens Förbund

Bo-Erik Pers
vd Jernkontoret

Lena-Liisa Tengblad
vd Gröna arbetsgivare

Anders Weihe
vd TEKO Sveriges Textil- & Modeföretag