Aktuellt

Industridagen 2019 – fokus på livslångt lärande och kompetensförsörjning

Sveriges Ingenjörer var inom ramen för Industrirådet medarrangör till Industridagen den 30 september i Sandviken. 550 representanter från företag, lärosäten, kommuner, regioner, fackliga organisationer och regeringen, samlades för att spana framåt och ta del av goda exempel.

En av dem som deltog är vår Johan Larsson, som här delar med sig av sina intryck.

Vad såg du fram mot mest med industridagen?

För min del såg jag mest fram emot Workshopen för livslångt lärande. Träffa och diskutera med andra människor från olika delar av industrin hur vi ska ta oss an detta och inte minst se vad vi skulle komma fram till.

Hur har du märkt kraven på ökad kompetens i din karriär?

Som maskiningenjör ser jag ett ökat behov för förståelse för el och automation. När den producerande utrustningen blir mer komplicerad behöver vi förstå varandra över disciplinerna för att kunna lösa problemen vi står inför. Det blir en än större omställning för de operatörer som idag kör äldre maskiner eller arbetar manuellt att gå över till att köra robotceller. Många års produktkännedom som sedan förloras på grund av att tekniken rör sig så snabbt framåt.

Varför anser du att kompetensutveckling och ett livslångt lärande är så viktigt?

Om vi inte har en kontinuerlig kompetensutveckling så riskerar vi att människor står utan jobb och industrin står utan arbetare. Kan man med ett bra system för kompetensutveckling lyfta människor inom sina organisationer från "enklare" uppgifter till mer avancerade, kan detta leda till att vi inte förlorar kompetens inom industrin och att de i sin tur öppnar upp de "enklare" uppgifterna för nya att komma in och göra samma resa.

Vad är du mest nöjd över med Industridagen 2019?

Att få vara delaktig att ta fram några av de möjliga svaren på industrins viktigaste fråga och med egna ögon se det räckas över till regeringen. Att de svaren direkt lämnas till regeringen är en viktig symbolisk handling, även om resultaten kommer analyseras och sedan ligga till grund för en mer genomgående rapport. 

Vad hoppas du att resultatet av Industridagen ska bli?

Min förhoppning är att detta är startskottet på en process där vi kan göra svensk industri och hela Sverige till en bra plats att leva och växa i.

Till sist, vad borde alla veta om kompetensutveckling?

Att det är genom kompetensutveckling som vi kan tackla framtidens problem och utmaningar. Om man utvecklar sin kompetens behöver man inte vara rädd för framtiden och tekniken, utan istället forma den.

Ulrika Lindstand i P4 Gävleborg

Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand intervjuades i P4 Gävleborgs direktsändning på plats om vikten av kompetensutveckling för ingenjörer och hur fler kvinnor får upp ögonen för ingenjörsyrket.

Lyssna på inslaget från Förmiddag i P4 Gävleborg

 

 

Därför deltar Sveriges Ingenjörer

Viktigast av allt är att representanter från alla parter tillsammans kavlar upp ärmarna och deltar i en enorm workshop för att gemensamt skapa konkreta lösningar på utmaningen om hur Sverige ska ha rätt kompetens och i tillräcklig mängd i framtiden.

I slutet av dagen överlämnades våra framtagna förslag att till statsminister Stefan Löfven som närvarade och talade under dagen.

Vi är där och påverkar

Kompetensförsörjningen idag och imorgon är en av de största utmaningarna vi står inför. Därför fanns representanter både från förbundet och förtroendevalda från oss på plats under dagen. Både för att bidra i workshopen men också för att påverka politiker och viktiga befattningshavare.

Samhället förändras i en allt snabbare takt och i med det ställs stora krav på ökad och kompetens och kunskap. Trycket är kanske som störst på dem som står i centrum för utvecklingen och införandet av nya tekniska lösningar; ingenjörerna. Den påstådda ingenjörsbristen ser vi som en brist på rätt kompetensutveckling.

För att lösa bristen på kompetens behövs en kulturförändring. Att arbeta med kompetensutveckling på ett strukturerat sätt borde vara självklart i alla verksamheter, baserat på insikten om att investeringar i kompetens är att bygga långsiktigt hållbara verksamheter.

I EU’s senaste innovationsranking låg Sverige i topp och för att värna den framskjutna placeringen måste Sverige fortsätta att utveckla möjligheterna för kompetensutveckling i svenska företag. Både för arbetsgivare och arbetstagare. Där har ingenjörerna en nyckelroll.

Senast uppdaterad 2019-10-04