Nyheter

Ingenjörerna vill vara en del av lösningen på klimatfrågan

I en stor undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av SACO framkommer det att svenska akademiker inte bara är intresserade av klimatfrågan utan även är redo att vara en del av lösningen av den.

”Akademikerna är överens - innovation och teknik är nyckeln för att lösa klimatutmaningen. Våra medlemmars arbete banar väg för den gröna omställningen”
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer
  • Fler än 8 av 10 akademiker är intresserade av klimatfrågan.
  • En majoritet av dem är beredda att betala mer i skatt om skattemedel öronmärks för att rädda klimatet.
  • 8 av 10 akademiker tycker inte att politikerna gör tillräckligt för att komma tillrätta med klimatfrågan.
  • Akademikerna tycker att Sverige ska gå före andra länder i klimatomställningen och att teknikutveckling och innovationer ska lösa frågan.
     

Sveriges Ingenjörers hållning är att klimatkrisen bäst kan lösas inom ramarna för det som våra medlemmar bidrar med på jobbet. Genom innovationer och nya samarbeten har våra medlemmar en nyckelroll där de kan bidra med sin kompetens.

Senast uppdaterad 2019-09-27