Debatt 11 oktober 2019

Med Study Friday ökar vi det livslånga lärandet

Att endast utbilda sig i början av livet kommer inte räcka till. Sveriges Ingenjörer har därför tagit fram konceptet Study Friday för livslångt lärande. Nu överlämnar vi ett förslag till regeringen och hoppas att fler aktörer ser potentialen, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Svenska företag verkar sig i en tid med stort förändringstryck. Även om Sverige som land, mycket tack vare sitt ingenjörskunnande och innovationsförmåga, står sig starkt i konkurrenskraft – vilket visade sig senast i World Economic Forums rapport Global Competitiveness Report 2019 – så finns behov av utvecklade kompetenser och kunskaper. Pågående skiften kopplat till exempelvis digitalisering, automatisering och klimatomställning skapar nya förutsättningar och ställer nya krav på samhälle, företag och individer.

Att endast utbilda sig i början av livet kommer inte längre att räcka till. För att klara detta måste såväl arbetsliv som utbildningsystem anpassas för ett livslångt lärande. Inte minst gäller det för dem som utvecklar och implementerar den nya teknik som många av de stora samhällsförändringarna är beroende av: ingenjörerna.

Sveriges Ingenjörer var medarrangörer och medverkande vid landets största arbetsmöte om det livslånga lärandet, som nyligen ägde rum under Industridagen i Sandviken. Under dagen genomfördes en gigantisk workshop med mer än 500 deltagare från bland annat fack, företag, politiken och akademin. Syftet var att dela goda exempel och generera idéer på hur det livslånga lärandet ska stärkas. Statsminister Stefan Löfvens deltagande på plats var en tydlig signal om hur angelägen kompetensfrågan är för Sverige.

En slutsats från dagen är att det inte finns någon enskild lösning på hur vi får till ett mer kontinuerligt lärande på ett smidigt sätt under hela yrkeslivet. Förändringarna måste ske på olika plan och hinder elimineras. Det är också en bärande tanke i Sveriges Ingenjörers engagemang i frågan.

Bild: Sveriges Ingenjörer/Pexels

Universitet och högskolor har hittills spelat en begränsad roll i det livslånga lärandet, särskilt inom teknik. Sveriges Ingenjörer har därför tillsammans med ett antal större lärosäten och arbetsgivar- och branschorganisationer tagit fram ett nytt koncept för livslångt lärande. Målet är att öka antalet flexibla och relevanta kurser inom teknik på högskolan för yrkesverksamma ingenjörer, men konceptet är lika relevant för andra ämnesområden.

Modellen, som vi kallar Study Friday, har intentionen att öka tillgängligheten till högre utbildning och underlätta planering och samverkan mellan yrkesutövare, arbetsgivare och lärosäten genom att anordna och bedriva studier på en viss överenskommen tid eller dag. Det betyder inte att varje fredag ska ägnas åt studier, men de kurser som anordnas och den utbildning som sker, riktas in mot exempelvis fredagar.

En bättre struktur för arbetet med kompetensutvecklingen tror vi kan göra stor skillnad. Genom att etablera en utbildningsdag påminns alla om att lärande är en viktig del av arbetslivet, vilket gör det mer sannolikt att utveckling faktiskt kommer till stånd.

Att börja använda detta koncept kan göras redan nu av lärosäten, företag och anställda, tillsammans. Men för att få skjuts och stöd i detta har vi överlämnat vårt förslag till regeringen. Vi hoppas att fler aktörer ser potentialen i konceptet och vill arbeta tillsammans med oss för att förverkliga det och bidra till att etablera ett nytt förhållningssätt till lärande.

Kompetens är framtidens viktigaste råvara och avgörande för att Sverige ska utvecklas i takt med samhällsförändringarna, och fortsätta vara ett internationellt konkurrenskraftigt innovationsland. Säkerställandet av att rätt och tillräckligt mycket kompetens finns är en utmaning som kräver nytänkande. Det är också just vad Study Friday-modellen är ett uttryck för. Detta behöver nu omsättas i handling.

Artikeln publicerades i Veckans affärer 2019-10-11.