Nyheter 29 oktober 2019

Bra konjunkturläge för de ingenjörstäta företagen

Närmare 9 av 10 förtroendevalda ingenjörer i näringslivet ser positivt på den ekonomiska situationen. Det visar Sveriges Ingenjörers nya Innovations- och konjunkturrapport.

- Ingenjörernas lägesbedömning är ett bra formbesked från näringslivets högteknologiska verksamheter. Det märks även av i flera av företagens resultatrapporter för det tredje kvartalet, som redovisar fortsatt god ekonomisk utveckling, säger Ellinor Bjennbacke, chef Politikutveckling och opinion på Sveriges Ingenjörer.

Bland Sveriges Ingenjörers förtroendevalda i landets ingenjörstäta företag anser närmare nio av tio (86 procent) att den ekonomiska situationen i företaget är tillfredsställande eller god. I fyra av åtta undersökta branschområden spår de svarande ett oförändrat eller bättre läge de närmsta sex månaderna. De stora undantagen är stål- och metallindustrin samt skogsindustrin där tongångarna kring framtiden är dystrare.

I rapporten undersöks även halvårsbokslut från Sveriges 19 största industribolag, och det speglar en god omsättnings- och vinstutveckling för storföretagen. Under första halvåret 2019 redovisade 17 av de 19 företagen omsättningsökningar. Bokslutsgenomgången pekar ut företagens satsningar inom hållbar utveckling och klimatanpassade produkter och tjänster som en framgångsfaktor.

- Industriföretagen levererar fina resultat trots upptrappning av handelskonflikter, Brexitkaos och en generell oro på världsmarknaden. En viktig delförklaring är att man genom sina ingenjörer ligger långt fram i utveckling av hållbarhetslösningar. I den globala klimatomställningen ger det win-win med både minskad miljöpåverkan och möjligheter till ökad lönsamhet säger Ellinor Bjennbacke, chef Politikutveckling och opinion på Sveriges Ingenjörer.

Rapportresultaten i korthet

  • Det ekonomiska läget i de ingenjörstäta företagen hösten 2019 är bra – 86 procent av de förtroendevalda ingenjörerna bedömer det som gott eller tillfredsställande
  • I 4 av 8 undersökta branschområden spår de förtroendevalda ingenjörerna ett oförändrat eller bättre läge kommande halvår
  • Hållbarhet och utveckling är framgångsfaktorer - en genomgång av de stora svenska industriföretagens halvårsbokslut pekar ut klimatanpassade produkter och tjänster som en viktig anledning till företagens marknadsframgångar
  • 4 av 5 företag saknar en långsiktig plan för att underhålla och stärka sina anställdas kompetens

Om Innovations och konjunkturrapporten hösten 2019

Sveriges Ingenjörer har undersökt det ekonomiska läget för de ingenjörstäta företagen i det svenska näringslivet. Undersökningen bygger på svar från de fackligt förtroendevalda i företagens akademikerföreningar som har plats i företagens styrelse och representerar 92 000 yrkesverksamma medlemmar. Totalt har 645 förtroendevalda fått enkäten och svarsfrekvensen låg på 59 procent.

Enkäten genomfördes under september 2019.