Nyheter 29 oktober 2019

Säkerhetshöjande algoritm för självkörande fordon ger Lilla Polhemspriset

Richard Bai och Karl Fredrik Erliksson prisas av Sveriges Ingenjörer med 50 000 kronor för landets bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen.

Examensarbetet Motion Planning using Positively Invariant Sets on a Small-Scale Autonomous Vehicle utfördes vid institutionen för Reglerteknik, LTH, Lunds Universitet. Pristagarna har i arbetet studerat och vidareutvecklat en säkerhetshöjande algoritm som styr rutter för autonoma fordon.

- Richard och Karl Fredriks examensarbete är väl avvägt mellan teori och praktik och dessutom ett riktigt lovande bidrag till framtidens teknologi för självkörande fordon, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Den utvecklade algoritmen beräknar och anger en referensbana som fordonet ska följa. Eftersom en sådan banplanering kräver tillförlitliga positionsmätningar har Richard och Karl Fredrik även utvecklat ett lokaliseringssystem baserat på fordonets egna sensorer. Banan uppdateras kontinuerligt baserat på förändringar i omgivningen. Algoritmen har med framgång implementerats och utvärderats i ett småskaligt fordon under realistiska förhållanden.

Examensarbetet utfördes i samarbete med företaget AB Berntec och Mitsubishi Electric Research Laboratories.

Richard Bai är uppvuxen i Lund och är 25 år gammal. Han är numer yrkesverksam som konsult inom data och analys i Stockholm.

Karl Fredrik Erliksson är uppvuxen i Uppsala och är 25 år gammal. Han är numer yrkesverksam som konsult inom data science i Stockholm.

 

Om Lilla Polhemspriset

Lilla Polhemspriset utdelas varje år av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete vid civilingenjörsutbildningen. Årets pris utdelas vid Polhemsfesten i Stockholm den 6 november, då Sveriges Ingenjörer även delar ut Polhemspriset.

För mer information:

Richard Bai, mottagare Lilla Polhemspriset 2019. 076-3197945/ richard.r.bai@gmail.com. 

Karl Fredrik Erliksson, mottagare Lilla Polhemspriset 2019: 073-363 13 05/ karl.erliksson@gmail.com.