Aktuellt 4 november 2019

Nu startar 2020 års avtalsrörelse

På måndagen lade Facken inom industrin fram kraven inför nästa års avtalsförhandlingar. Riktiga löneökningar, förbättrad arbetsmiljö, flexpension och åtgärder för att stärka jämställdheten är våra viktigaste krav.

Facken inom industrin – där Sveriges Ingenjörer ingår – går först i avtalsrörelsen och efter förhandlingar med industrins arbetsgivare sätts det s.k. märket för den samlade löneutvecklingen på den svensk arbetsmarknad. Facken inom industrin kräver löneökningar på 3,0 procent i den kommande avtalsrörelsen.

Per-Olof Sjöö, Eva Guovelin, Marie Nilsson, Ulrika Lindstrand, Martin Linder.


Sveriges Ingenjörer agerar långsiktigt för att säkra en stabil löneutveckling för våra medlemmar. Det betyder att vi tar hänsyn till inflation, konkurrenskraft och sysselsättning. Under den högkonjunktur vi har haft de senaste åren har våra medlemmar varit en drivande kraft som utvecklat den svenska industrin. Därför ser vi inte någon anledning att takten på löneutvecklingen ska minska trots att konjunkturen sakta bromsar in. Vårt krav på löneutvecklingen är långsiktigt hållbart, både med tanke på inflationsmålet, sysselsättningen och den avmattning vi ser komma i omvärlden.

För oss är inflationsmålet ett ankare i den svenska ekonomin. Det finns ingen motsättning mellan inflationsmålet och en stark konkurrenskraft. Tvärtom: ett inflationsmål med hög trovärdighet stärker ett lands konkurrenskraft.

Vår utgångspunkt är att det kommande avtalet ska vara ettårigt. Avtalet kommer att omfatta drygt en halv miljon anställda inom inom svensk industri.

Våra krav

  • Fortsatt stabil löneökning. Facken kräver löneökningar på 3,0 procent.
  • Vi vill fortsätta höja avsättningarna till systemen för del- och flexpension samt vårt långsiktiga mål är att alla anställda ska ha rätt till 100 timmars arbetstidsförkortning per år.
  • Starkare åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering. Vi kräver tydliga mål och rutiner som följs upp. Även krav på introduktion till säkerhetsrisker för alla nyanställda.
  • Jämställdheten måste främjas genom att arbetsgivarna förpliktigar sig att upprätta en handlingsplan där det kartläggs vilka åtgärder som måste göras för att anställda som varit föräldralediga inte missgynnas i sin utveckling.

Facken inom industrin ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. De fem förbund som ingår i Facken inom industrin är GS, Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Läs mer på fackeninomindustrin.se.