Aktuellt 17 november 2019

Idag startar Ingenjörsfullmäktige

Klockan 15 idag startar årets Ingenjörsfullmäktige. De 95 valda ledamöterna träffas under tre dagar för att besluta om förbundets verksamhet och mål.

Frågor som ska behandlas i år är bland annat det gränslösa arbetet, förslag till ny struktur för fullmäktigemöten och val samt förslag till nytt näringspolitiskt program.

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ och sammanträder i november varje år. Av de 95 ledamöterna är 14 ingenjörsstudenter och 81 yrkesverksamma ingenjörer. De är alla valda av medlemmarna för att driva Sveriges Ingenjörer framåt.

Du som är medlem kan logga in och djupdyka i innehållet här. 

Du kan även följa med i diskussionerna och besluten via livesändningen.

Följ #ingfum på Twitter.

Ingenjörsfullmäktige Sveriges Ingenjörer