Aktuellt 18 januari 2019

Den nya regeringen måste fokusera på de riktiga problemen

Sverige har fått en ny regering efter flera månaders osäkerhet. Det är bra att ovissheten minskar, och att det finns en överenskommelse mellan partierna i regeringsunderlaget.

Bland de 73 punkterna i överenskommelsen finns det några som är helt i linje med Sveriges Ingenjörers tidigare krav. Det gäller framför allt kompetensutveckling och utbildning, men även på integrationsområdet ligger förslagen nära förbundets linje.

Den mest bekymmersamma delen i överenskommelsen är idéerna om hur arbetsrätten ska förändras: genom att uppmana facken att förhandla med arbetsgivarna om en förändring samtidigt som en utredning förbereder lagändringar på samma område.

Vi deltar gärna i diskussioner om förändringar på arbetsmarknaden. Men vi anser att det är fel ordning att tvingas förhandla under hot om lagstiftning.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Överenskommelsen poängterar att det ska bli enklare att säga upp anställda genom fler undantag från turordningsreglerna, och den ska lägga fram förslag som leder till lägre kostnader för arbetsgivarna vid uppsägningar.

– Vi deltar gärna i diskussioner om förändringar på arbetsmarknaden. Men vi anser att det är fel ordning att tvingas förhandla under hot om lagstiftning. Dessutom är frågan om arbetsrätten större än turordningsreglerna. Många andra frågor kan komma att lyftas samtidigt, inte minst möjligheterna till teknisk kompetensutveckling som är så viktig för ingenjörer, säger Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer.

Regeringsöverenskommelsen poängterar att det behövs en utredning för att slå fast arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling. En fortlöpande utveckling av ingenjörernas kompetens är en förutsättning för att industrin, tjänstesektorn och hela den offentliga sektorn ska kunna utveckla sin innovationskraft.

– Vi vet att ingenjörers behov av teknisk kompetensutveckling ökar. Det behövs därför bättre anpassade kurser och utbildningar på högskolan, där även de yrkesverksamma kan fylla på sina kunskaper. Nya resurser och direktiv till lärosäten är en förutsättning, säger Ulrika Lindstrand.

Om fler ska få chansen att upptäcka och söka ingenjörsbanan behövs duktiga matematik- och tekniklärare som kan väcka och stimulera intresset hos barn och unga.  Idag är det brist på lärare. Fler ingenjörer behöver få möjligheten att växla över till lärarbanan. Tröskeln måste sänkas. Vi ser därför mycket positivt på att överenskommelsen vill underlätta för ingenjörer och andra akademiker att ta steget över till läraryrket med kompletterande pedagogisk utbildning med högre studietakt. Goda kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik är stommen för kommande generationer ingenjörer.

Vad gäller de aviserade insatserna för ökad integration ligger de väl i linje med vad Sveriges Ingenjörer tidigare krävt. Satsningarna på yrkesinriktad svenska är ett exempel på det. Resultaten inom ramen för Sfinx i Stockholm är ett lysande exempel på aktivt samarbete mellan kommunal SFI, KTH och Sveriges Ingenjörer. Den modellen bör kunna expanderas nationellt för alla nyanlända ingenjörer. Yrkesinriktade mentorprogram är även det ett mycket bra förslag som ligger i linje med inriktningen att nyanlända snabbare ska komma in på arbetsmarknaden.