Aktuellt 19 november 2019

Beslut som fattades av Ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige 2019 är avslutat och fullmäktigeledamöterna har beslutat om förbundets verksamhet och mål för 2020. Här presenteras i korthet diskussionerna och besluten som fattades.

Ingenjörsfullmäktige

Philip Engström valdes som ny ledamot in i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse samtidigt som fyra ledamöter och en teknolog valdes om. De har, tillsammans med övriga i förbundsstyrelsen, i uppdrag att leda och prioritera Sveriges Ingenjörers arbete under nästa år.

Läs mer om förbundsstyrelsen.

En motion från 2018 låg till grund för den workshop om ”Det gränslösa arbetslivet” som fullmäktigeledamöterna kunde delta i. Workshopens medskick kommer att vävas in i förbundets fortsatta arbete med frågan. 

En annan workshop handlade om ”Det moderna förbundet” med fokus på medlemsengagemang. Även det medskicket kommer att tas om hand i förbundets fortsatta utvecklingsarbete.

Årets Ingenjörsfullmäktige bjöd på många bra diskussioner och viktiga beslut. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vårt fina förbund i den riktning som våra medlemmar idag och i morgon önskar att vi gör.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Ingenjörsfullmäktige i korthet:

  • Beslut om nytt näringspolitiskt program
  • Beslut om ändring i stadgarna för att underlätta för fler att kunna delta som representanter i valet till fullmäktige
  • Beslut om ökad satsning på verksamheten genom tilldelning av extra medel
  • Uppdrag åt förbundsstyrelsen att utreda och utveckla hur fullmäktigemötets formalia kan effektiviseras
  • Uppdrag åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheten till ett slags ingenjörsråd till vilket både fullmäktigeledamöter och medlemmar skulle kunna bjudas in för att diskutera aktuella frågor och förbundets framtida utveckling