Nyheter 20 november 2019

Klart med avtalsplattform

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har godkänt Facken inom industrins förslag till avtalsplattform. Dessutom ställer Sveriges Ingenjörer krav på en jämställdhetssatsning.

Sveriges Ingenjörer kräver löneökningar på 3,0 procent i den kommande avtalsrörelsen. I förhandlingarna med industrins arbetsgivare under våren 2020 sätts det så kallade märket. Det blir sedan normerande för hela den svenska arbetsmarknaden. Inför den kommande avtalsrörelsen kan nu förbundets delegationer arbeta fram yrkanden som är viktiga inom deras respektive branscher.

Utöver de gemensamma kraven i avtalsplattformen, ska Sveriges Ingenjörer driva en jämställdhetssatsning för att få arbetsgivarna att rätta till osakliga löneskillnader på arbetsplatserna. Både Sveriges Ingenjörer och Medlingsinstitutet uppskattar löneskillnaderna till mellan 4 och 5 procent.

Det finns fortfarande stora oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är långt ifrån jämställt och det anser vi att arbetsgivarna ska rätta till och att medel till detta tas utanför den ordinarie lönerevisionen.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Krav i avtalsplattformen:

  • Fortsatt stabil löneökning. Facken kräver löneökningar på 3,0 procent.
  • Vi vill fortsätta höja avsättningarna till systemen för del- och flexpension.
  • Åtgärder för att minimera arbetsskador och förbättra rehabiliteringen. Vi kräver tydliga mål och rutiner som följs upp.
  • Jämställdheten måste främjas genom att arbetsgivarna förpliktigar sig att upprätta en handlingsplan där det kartläggs vilka åtgärder som måste göras för att anställda som varit föräldralediga inte missgynnas i sin utveckling.

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin beslutade den 29 november att gemensamt anta det förslag till avtalspolitisk plattform för avalsrörelse 2020. Den fastställda avtalsplattformen innehåller krav på 3,0 procents löneökningar, fortsatta avsättningar till deltidspension respektive flexpension, åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering, samt åtgärder för att främja jämställdheten.

Klicka för att läsa mer på Omni Ekonomi

Eller klicka här för att läsa på Fackeinomindustrins hemsida