Opinion 29 november 2019

Företagen satsar för lite på sin personal

Det måste därför till skarpare regler om ansvaret för kompetensutveckling om det ska bli en överenskommelse med arbetsgivarna om de kontroversiella förändringarna i arbetsrätten.

Det är beklämmande lite kompetensutveckling som sker.
Camilla Frankelius
Förhandlingschef, Sveriges ingenjörer

- Det måste finnas en skyldighet och ett större ansvar på arbetsgivarna säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer och med i PTK's förhandlingschefsgrupp och om vad som krävs för att få facken med på vagnen.

Med grund i SCB's undersökning om hur många svenska företag satsar på kompetensutveckling och på vilket sätt de gör det så anser vi att det krävs tydligare regler för att vi ska kunna komma överens om ett LAS-avtal.

Bättre kompetensutveckling för att möta förändringar på arbetsmarknaden och därtill ändrade kompetensbehov är en nyckelfråga för att vi ska kunna gå med på någon uppluckring av anställningsskyddet.

Just nu pågår en utredning som ska vara klar i maj 2020 och eventuella förändringar i LAS ska vara genomförda 2021.

Läs mer på Enköpingsposten.

Rapporten från PTK hittar du här.