Aktuellt 6 december 2019

Vardagen är intensiv för en förhandlare

Frida Elfving är en av Sveriges Ingenjörers förhandlare. Här berättar hon om förhandlingarnas vardag och vilken inställning man måste ha för att nå framgång.

Just nu pågår förberedelserna för avtalsrörelsen innan förhandlingarna drar igång på allvar. Frida Elfving förhandlar med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen inom Almega.
Den 15 januari 2020 växlar Sveriges Ingenjörer och Innovationsföretagen yrkanden, det vill säga respektive organisations krav.
Fram till dess diskuterar Frida Elfving gemensamma utgångspunkter med andra fackförbund och håller nära kontakt med den utsedda delegationen på avtalsområdet.

Vad händer när förhandlingarna drar igång på riktigt?

Vi börjar med att granska motpartens yrkanden ordentligt. Efter två veckor drar förhandlingarna igång på allvar och sedan planerar vi veckovisa förhandlingar. Vi träffar alltid samma personer, Innovationsföretagens två förhandlare. Efter varje förhandling har vi delegationsmöte. Vi kommer att ha en tät dialog, för delegationens åsikter är avgörande.

Vilken inställning har du när du sätter dig i förhandling?

Jag tänker att avtalsrörelsen är till för att komma tillrätta med saker som behöver fixas till och utvecklas inom avtalet för att det i sin tur ska bli bättre för våra medlemmar ute på arbetsplatserna. Sedan måste man ha en realistisk förväntan på hur man når framgång.


Vad är viktigt för att nå framgång?

Man måste vara lyhörd och påläst. För är det något vi kräver, så måste vi kunna belägga det med fakta och argument. Om vi inte har gjort det, kommer vi aldrig att få med oss motparten på vår lösning.

Man måste vara lyhörd och påläst. För är det något vi kräver, så måste vi kunna belägga det med fakta och argument.
Frida Elfving
Förhandlare, Sveriges Ingenjörer

Vilken är din egen styrka i en förhandling?

Jag tror att jag är bra på att lyssna in motparternas argument, vad de vill och vad de vill uppnå. Och så tror jag att jag är väldigt pragmatisk, jag vill hitta lösningar och inte låsa in mig. Sen är jag envis.

Vad brukar vålla mest osämja?

Lönefrågor brukar vara känsligast.

Sitter ni och förhandlar på nätterna?

Nej, normalt inte. Fast det har hänt under särskilda förhållanden

Varför är avtalen oftast inte färdiga innan tidsfristen går ut?

Jag tror att ingen vill ge vika. Man kämpar in i det sista för att gå igenom det man vill.

Hur är stämningen mot slutet?

Vi kan vara ganska trötta på varandra. Vi har ju setts mycket och det kan ju stundvis har varit tuffa diskussioner.

Vad gör du när avtalet är underskrivet?

Vi skriver ihop kortfattad information på webben om vad avtalet innebär för förändringar. Till de förtroendevalda på arbetsplatserna skickar vi ut särskild information. Om någonting ändras i grunden gör vi troligen en större insats.

Faktaruta

  • En delegation på ett avtalsområde utses av Sveriges Ingenjörers styrelse och består av fackligt förtroendevalda.
  • Delegationen är den som till sist godkänner ett avtal.
  • På Frida Elfvings avtalsområde består delegationen av sex personer.