Aktuellt 10 januari 2020

Avtalskrav överlämnade för kommuner och regioner

Nu inleder parterna inom kommunal och regional sektor årets avtalsrörelse. Akademikerförbunden vill se bättre arbetsvillkor, stärkta förutsättningar för chefer och attraktivare lösningar för individen. Bland annat yrkas på slopad kvalifikationstid för föräldralön.

Torsdagen den 9 januari överlämnade den fackliga sammanslutningen AkademikerAlliansen, där Sveriges Ingenjörer totalt sett är största förbund, sina krav till arbetsgivarsidan.

Offentlig sektor har stor efterfrågan på akademiker och inte minst behov av ingenjörer. Förbättrade villkor är nödvändiga för att klara det. Slopandet av kvalifikationstid för föräldralön är ett exempel på hur kommuner och regioner kan bli mer attraktiva arbetsgivare.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Några av kraven som AkademikerAlliansen nu överlämnat till arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona är:

  • att en tidsbegränsning bör finnas för enskilda överenskommelser gällande att avtala bort övertidsersättning
  • att tillsvidareanställning för chefer alltid ska vara grunden
  • att arbetstidslösningar skapas som återspeglar och tar om hand de nya förhållandena med alltmer helg- och nattarbeten samt att betald återhämtning införs efter fullgjord jour och beredskap
  • att kvalifikationstiden för föräldrapenningtillägget ska tas bort
    att en kompletteringsersättning införs vid vård av barn

Ladda ner yrkandena i sin helhet.

Om AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan för akademiker i kommuner, regioner och kommunala företag. AkademikerAlliansen består av 16 Sacoförbund som tillsammans företräder cirka 65 000 akademiker.

Sveriges Ingenjörer är landets största akademikerförbund och har drygt 9000 yrkesverksamma medlemmar inom kommun, region samt kommunala bolag.
Förhandlingarna inleds i januari och beräknas pågå under våren.

Läs mer på AkademikerAlliansens webbplats.

För mer information:

Andreas Nyström, enhetschef Offentlig sektor, Sveriges Ingenjörer: andreas.nystrom@sverigesingenjorer.se / 073- 422 25 27