Aktuellt 14 januari 2020

IT- och telekombranschen tar emot fackliga avtalskrav

Nu startar avtalsförhandlingarna inom IT- och telekombranschen. Sveriges Ingenjörer tillsammans med andra fackförbund kräver bland annat högre löner, tydligare reglering av arbetstiden och fler åtgärder för att öka jämställdheten.

Några av de krav som Sveriges Ingenjörer överlämnat till arbetsgivarna IT&Telekomföretagen är:

  • Att löneökningarna bestäms lokalt på företagen men med en stupstock i det centrala avtalet på 3,0 procent, om parterna lokalt inte kommer överens.
  • Att göra tydligt att löneutrymmet enbart är avsett för den lokala lönerevisionen. Justeringar för att rätta till osakliga löneskillnader enligt diskrimineringslagen ska göras utöver revisionen.
  • Att det ska göras tydligt att bortavtalad övertidsersättning inte är liktydigt med obegränsad arbetstid.
  • Att arbetsgivare ska upprätta en handlingsplan för föräldralediga som återgår i tjänst för att se till att föräldraledig inte missgynnas i sin yrkes-, löne- och karriärutveckling.
Det finns ett stort behov av kompetenta ingenjörer i IT- och telekombranschen, ett behov som kommer att växa framöver. För att uppnå tillväxt krävs att företagen kan locka till sig medarbetare med goda löner och bra villkor.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Om avtalsförhandlingarna

Förhandlingarna börjar omedelbart efter det att facken lämnat in sina avtalskrav den 14 januari.

Sveriges Ingenjörer är landets största akademikerförbund med 153 000 medlemmar och avtalen inom IT- och telekombranschen gäller sammanlagt 6 500 yrkesverksamma medlemmar.

Sveriges Ingenjörer och Akavia skriver under avtalet gemensamt, där också Unionen är en avtalspart. I telekomsektorn finns även Seko och Ledarna med som avtalsparter.

Ladda ner yrkandena i sin helhet.

För mer information

Pia Bäckström, enhetschef tjänstesektorn, pia.backstrom@sverigesingenjorer.se, tel: 08-613 81 26