Aktuellt 15 januari 2020

Avtalskraven presenteras för den innovativa tjänstesektorn

Sveriges Ingenjörer vill lämna det sifferlösa löneavtalet, införa bättre kontroll av arbetstiden och förbättra föräldralönen. Det är några av avtalskraven som den 15 januari lämnades över till arbetsgivarna Innovationsföretagen.

Sveriges Ingenjörer har sett att arbetsgivarna inte följer avsikterna i det nuvarande löneavtalet: att ge ingenjörerna löneökningar i förhållande till utvecklingen av ekonomin i företaget.

I tjänstesektorn är det våra medlemmar som är den stora resursen; det är de som tillför värdet. Därför ska en bra utveckling i företaget följas av rejäla löneökningar i enlighet med våra avtal.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

De viktigaste kraven på Innovationsföretagen i årets avtalsförhandling är:

  • Att löneökningarna bestäms lokalt på företagen men med en stupstock i det centrala avtalet på 3,0 procent, om parterna lokalt inte kommer överens.
  • Att det tydliggörs en skyldighet för arbetsgivaren att anteckna all arbetstid för att det ska bli möjligt att bedöma den totala arbetstidsvolymen för alla tjänstemän.
  • Att det ska göras tydligt att bortavtalad övertidsersättning inte är liktydigt med obegränsad arbetstid.
  • Att göra tydligt att löneutrymmet enbart är avsett för den lokala lönerevisionen. Justeringar för att rätta till osakliga löneskillnader enligt diskrimineringslagen ska göras utöver revisionen.
  • Att arbetsgivare ska upprätta en handlingsplan för föräldralediga som återgår i tjänst för att se till att föräldraledig inte missgynnas i sin yrkes-, löne- och karriärutveckling.
  • Att betala löneutfyllnad upp till 90 procent av lönen under sex månader av en föräldraledighet för den som varit anställd ett år.

Om avtalsförhandlingarna

Förhandlingarna börjar omedelbart efter det att facken lämnat in sina avtalskrav den 15 januari.

Sveriges Ingenjörer är landets största akademikerförbund med 153 000 medlemmar och avtalet som gäller Innovationsföretagen gäller sammanlagt 9 000 yrkesverksamma medlemmar. Även Unionen och Sveriges Arkitekter är avtalsparter på området.

Ladda ner yrkandena i sin helhet.

För mer information

Pia Bäckström, enhetschef tjänstesektorn, pia.backstrom@sverigesingenjorer.se, tel: 08-613 81 26