Opinion 15 januari 2020

Bra beslut om Gripen-underhåll

Det är ett välkommet besked från FMV och Försvarsmakten att man nu påbörjar etablering av motorunderhåll på Jas 39 Gripen E i Sverige och Trollhättan. Förbundet har under en längre tid varit engagerad i underhållsfrågan, som både är viktig för berörda medlemmar och för landets försvarstekniska kompetens.

Det är ett mycket klokt och efterlängtat beslut som FMV presenterar. Det är glädjande för våra medlemmar och det bidrar till att säkra svenskt ingenjörskunnande inom motor- och försvarsteknik.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande

Skärmbild fr SR.se

SR Ekot var först ut på onsdagen att rapportera om att Försvarsmakten beslutat att Jas Gripen E:s motor ska servas i Trollhättan. Ett besked som Sveriges Ingenjörer välkomnar.

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand skrev tillsammans med förbundets utredare Patrik Björnström i maj 2019 en debattext i Svenska Dagbladet om att ge ingenjörer i Sverige ansvaret för motorunderhållet på Gripen E. I den argumenterade de bland annat för att Sverige redan har en väl fungerande lösning för utvecklande underhåll genom ett nära samarbete mellan Saab, GKN Aerospace och staten genom Försvarets materielverk.

I artikeln pekade de på att en sådan lösning för motorunderhållet på Gripen E skulle bidra till att säkra svensk helmotorkompetens samt skapa nytta genom kompetensspridning till andra delar inom industrin, vilket historiskt sett gett stora samhällsekonomiska vinster.

Det är just den lösningen som Försvarsmakten valt att gå på och som nu ska genomföras. 

Klicka här för att läsa mer på FMV:s hemsida

"Ingen har förstått hur man ens kunnat fundera på att ha underhållet utanför Sverige. Det handlar om skattepengar, men även att behålla och utveckla kompetensen, såväl inom landet som i Trollhättan. Ska staden växa till 70 000 invånare måste det också finnas jobb, framförallt inom industrin", säger Annica Norlenius till TTELA som kommentar på beslutet.

Klicka här för att läsa artikeln GKN får underhåller av nya Jas-motorn på TTELA.se (prenumationsartikel)

Foto: FMV