21 januari 2020

Förbundet fortsätter växa

För tolfte året i rad ökar Sveriges Ingenjörer sitt medlemstal och befäster positionen som landets största akademikerförbund. Ökningen på 3 349 medlemmar sker både bland yrkesverksamma och ingenjörsstudenter.

Det är glädjande att förbundet växer. Det ökar våra möjligheter att göra skillnad i viktiga frågor för våra medlemmar, som utmaningar med hög stress och att få betalt för det värde de skapar.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande

Förra året ökade förbundets medlemstal med 2,2 procent, jämfört med året dessförinnan. Den totala medlemssiffran för helåret 2019 landade på 154 829. Nedbrutet bland yrkesverksamma var ökningen 2,0 procent.

Under fjolåret fortsatte även tillströmningen av ingenjörsstudenter som förbundet haft de senaste åren. Ökningen låg på ca 4,3 procent.

Ingenjörer har en avgörande roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Som förbund kan vi stödja det genom att bidra till utvecklingen av medlemmarnas kompetens, lön, trygghet och status. Det arbetet ska vi göra ännu bättre under 2020.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande