Aktuellt 24 januari 2020

ANE blir en starkare röst för ingenjörers frågor i EU

Etiken och AI, kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. Det är några av frågorna som ANE, the Association of Nordic Engineers har på sitt bord inför det nya decenniet. Och nu är alla nordiska länder representerade.

I och med att Engineers Finland trädde in den 1 januari 2020 täcker ANE nu hela Norden och kan med legitimitet hävda att organisationen för nordiska ingenjörers talan. Organisationen grundades av Sveriges Ingenjörer, Ingenjörsföreningen Danmark (IDA) och Norges teknolog och ingenjörsorganisation (NITO) 2007.

Från början var det också bara grundarländerna som var medlemmar men 2018 kom Island med och vid årsskiftet anslöt sig även Finland. Mycket tack vara en intensiv aktivitet inom ANE som visar på möjligheterna att driva fokusfrågor med ett nordiskt ingenjörsperspektiv.

– Allt fler frågor som är viktiga för utbildningsväsen, företagsklimat och arbetsvillkor avgörs utanför Sverige och Norden, säger Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer. Det är därför viktigt att vi kan ha en stark röst gemensamt med våra nordiska systerorganisationer, vilket vi har genom ANE där vi nu representerar 500 000 nordiska ingenjörer.

ANE-delegationen i Bryssel

ANE:s delegation i Bryssel. Bakre raden: Isländska VFI:S Arnì Björnsson, Tommi Grönholm, Ilry, Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer, Carl Aage Dahl, IDA, Jenny Grensman, Sveriges Ingenjörer. Nedersta trappsteget: Trond Markussen, NITO, Svana Helen Björnsdottir, VFI. Främre raden: Thomas Damkjer Pedersen, IDA, Steinar Sörlie, NITO, Fin Krogh Jörgensen, IDA, Inese Podgaiska, generalsekreterare ANE.

ANE har bland annat tagit fram riktlinjer för AI och etik och gjort en gemensam inventering för hur det står till med kompetensutveckling bland ingenjörer i Norden. Alla de nordiska ingenjörsorganisationerna som ingår är både professionella organisationer och fackföreningar och har ofta samma frågor i fokus. Senast i december hade organisationen möte med såväl EU-kommissionen som EU-parlamentet och diskuterade minimilöner och industripolitik.

– Tillsammans kan vi lyfta fram vår ingenjörskompetens och vikten av den, inte minst för att lösa den gröna omställningen, där vi ligger långt fram i Norden, säger Ulrika Lindstrand.

Under 2020 kommer ANE att arbeta vidare bland annat med frågan om vad som krävs för att nordiska ingenjörer ska ligga i framkanten kompetensmässigt men också när det gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Faktaruta ANE

  • Association of Nordic Engineers
  • Grundades 2007 av ingenjörsorganisationer I Sverige, Danmark och Norge
  • Medlemmar: Sveriges Ingenjörer, IDA, NITO, VFI och Engineers Finland
  • Representerar: ca 500 000 medlemmar
  • Fokusfrågor: AI och etik, utbildningskvalitet, livslångt lärande, Ingenjörernas bidrag till UN SDG