Aktuellt 29 januari 2020

Rejäla löneökningar krävs i energiföretagen

Sveriges Ingenjörer vill skrota det sifferlösa löneavtalet, införa VAB-tillägg och skapa bättre riktlinjer för kompetensutveckling. Det är några av avtalskraven som den 29 januari lämnades över till arbetsgivarna Energiföretagen (EFA).

De fackliga kraven på arbetsgivaren omfattar knappt 2 800 ingenjörer på alla sorters energiföretag runt om i landet. Sveriges Ingenjörers medlemmar forskar, utvecklar, producerar och distribuerar el och värme. Bland företagen finns forskningsintensiva företag som går i spetsen för att ställa om samhället i fossilfri riktning. Och där finns de som effektivt producerar energi till låga kostnader för sina kunder.

Energiföretagen står inför stora omställningar det närmaste årtiondet. Ingenjörernas kompetens är central för att utveckla framtidens klimatneutrala energiproduktion. Vi vill att det värde ingenjörerna skapar ska följas av rejäla löneökningar i enlighet med våra avtal.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Våra krav

De viktigaste kraven på Energiföretagen i de förhandlingar som nu startar är:

  • att den minsta lönenivåhöjningen blir tre procent om de lokala parterna inte kommer överens om annat vid en ettårig avtalsperiod.
  • att de så kallade ”boxarna” i befattningsvärderingssystemen ökar lika mycket varje år som i den centrala överenskommelsen om lönehöjning. Det betyder att det blir enklare för högpresterande medlemmar som i dag slår i taket i boxen att få en rimlig löneökning.
  • att betala löneutfyllnad med upp till 90 procent av lönen vid vård av sjukt barn med upp till fem dagar per kalenderår och anställd.
  • att riktlinjerna för kompetensutveckling ska utvecklas, knytas närmare löneavtalet och göras kända på arbetsplatsen. Strategisk kompetensutveckling ska kopplas till verksamhetens krav och framtida utveckling.

Om avtalsförhandlingarna

Förhandlingarna börjar omedelbart efter det att facken lämnat in sina avtalskrav den 29 januari.

Sveriges Ingenjörer är landets största akademikerförbund med 153 000 medlemmar och avtalet som gäller Energiföretagen gäller sammanlagt strax under 2 800 yrkesverksamma medlemmar och ca 1 000 andra medlemmar i Saco-förbund. Parter i avtalet är även Unionen, Ledarna och Seko.

Ladda ned yrkandena i sin helhet

För mer information:

Daniel Falk, enhetschef industrisektorn, daniel.falk@sverigesingenjorer.se, tel: 08-613 80 76.