Sveriges Ingenjörer
Nyheter 7 februari 2020

Budet från industrins arbetsgivare avvisas

Sveriges Ingenjörer tillsammans med övriga i Facken inom Industrin avvisar det bud som industrins arbetsgivare överlämnade på fredagen den 7 februari.

 

Löneökningar på 1,4 procent är på tok för lågt. Vi vidhåller vårt krav på 3 procents löneökning och hänvisar till de motiv som vi framfört tidigare

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Ordförandena i Facken inom industrin 

Klicka här för at läsa mer om Facken inom Industrin 

Industrins konkurrenskraft har tydligt stärkts under senare år och svensk industri upprätthåller en god utveckling jämfört med omvärlden. Vi ser dessutom tecken på att en återhämning av konjunkturen. De flesta stora industriföretagen rapporterar god lönsamhet och höjer utdelningen till aktieägarna.

I övrigt vidhåller arbetsgivarna i sitt bud sina förslag på försämringar av villkoren. Egentligen innehåller deras bud inget nytt utöver att de satt en siffra på löneökningen.

När det gäller avtalsperiodens längd utgår vi och Facken inom industrin i sina krav från ett ettårsavtal. Vi är alltid öppna för att diskutera ett längre avtal, det är innehållet som avgör.

Till toppen