Aktuellt Nyheter 5 maj 2020

Nu finns handlingarna till extra Ingenjörsfullmäktige tillgängliga

Alla medlemmar kan nu läsa bakgrundsmaterialet och handlingarna som kommer att ligga till grund för diskussionen på det extrainsatta Ingenjörsfullmäktige den 12:e maj.

På nästa veckas extra Ingenjörsfullmäktige ska ledamöterna besluta om styrelsens förslag om en tillfälligt höjd medlemsavgift för att finansiera inkomstförsäkringen. Bakgrunden till detta förslag är oron inför hur arbetsmarknaden påverkas av den pågående Coronapandemin. För våra medlemmar ingår inkomstförsäkringen i medlemsavgiften och den fyller ut a-kassan för den som blir ofrivilligt arbetslös. Inkomstförsäkringen ger 80 procent av en månadslön upp till 100 000 kronor under 150 dagar.

Läs intervjun med Ulrika Lindstrand i Ingenjören, där hon berättar om bakgrunden till förslaget.

Förslaget i korthet

  • Tillfälligt höjd medlemsavgift under 18 månader som införs så snart som möjligt. Målet är att avgiften tas ut från och med juli i år och till och med december 2021. 
  • Höjningen blir 100 kronor per månad för yrkesverksamma medlemmar. Studenter och pensionärsmedlemmar omfattas enligt förslaget alltså inte av den tillfälliga höjningen.  

Medlemmar kan logga in för att läsa alla handlingar till Ingenjörsfullmäktige här.

Till toppen