Aktuellt Nyheter 29 juni 2021

Distansundervisning leder till kraftiga försämringar för studenter

Fyra av tio ingenjörsstudenter uppger att studieresultaten har blivit sämre på grund av distansundervisningen under pandemin. Dessutom svarar sju av tio studenter att de mår sämre på grund av undervisning på distans.

Det är tydliga och allvarliga signaler till dem som planerar höstens ingenjörsutbildningar på landets lärosäten.

– Nu måste högskolor och universitet förbereda för en återgång till undervisning på plats. Flera nya grepp kan bli nödvändiga för att behålla studenter och öka kvaliteten på utbildningarna, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Särskilt hårt drabbade av distansundervisningens effekter är unga studenter och studenter som befinner sig i början av sin utbildning. Bland dem som går första året på ingenjörsutbildningen mår tre av fyra sämre och över hälften menar att studieresultatet har försämrats som en följd av distansundervisningen.

Resultaten återfinns i en enkät som besvarats av 1500 av Sveriges Ingenjörers studerandemedlemmar.

Många ingenjörsstudenter har ingenting emot en viss andel distansundervisning. Men en knapp majoritet svarar ändå att det bara ska ske i undantagsfall eller helst inte alls.

Flera nya grepp kan bli nödvändiga för att behålla studenter och öka kvaliteten på utbildningarna.
Ulrika Lindstrand
förbundsordförande

Av frisvaren i enkäten framgår att många gillar inspelade föreläsningar som underlättar självstudier och ger möjlighet att repetera inlärningen. Svårigheten att ställa frågor och bristen på sociala kontakter gör ändå att de allra flesta vill tillbaka till undervisning på plats. ”Jag lär mig mer på plats” är ett av svaren som sammanfattar inställningen.

– Ingenjörsutbildningar är långa och krävande utbildningar. Sämre studieresultat under ett av de första åren gör att det blir påtagligt svårare att klara följande kurser, säger Ulrika Lindstrand.

Kombinationen distansundervisning, sämre mående, svårare inlärning och ibland bristande motivation kan ha lett till att den upplevda stressen har ökat.

74 procent upplever hög eller mycket hög stress på ingenjörsutbildningarna och 40 procent uppger att den ökat under pandemin. Även här är de yngre mer stressade än de äldre. Generellt är kvinnor något mer stressade än män, men båda grupperna upplever samma ökning av stressen.

Ett skäl till att den ökat som många nämner är att det är svårt att hålla uppe motivationen:  grupparbeten tar längre tid på distans och det är svårare att planera studierna. ”Mer att lämna in med mindre chans att få hjälp”, som någon beskriver det. Det sociala spelar även här en stor roll: ”Stressen får ingen chans att minska genom studiesociala sammanhang som ger energi”, kommenterar en ingenjörsstudent.

Sveriges Ingenjörer anser att lärosätena kan underlätta studenternas studier, förbättra deras studieresultat och få dem att må bättre genom att genomföra följande åtgärder:

  • Håll inte universitet och högskolor stängda mer än nödvändigt.
  • Undersök vilka stödinsatser som kan behövas för de studenter som halkat efter i något ämne. Identifiera särskilt dem som överväger att avsluta sin utbildning.
  • Tydliggör uppdraget för studenthälsan på högskolan och stärk dess verksamhet.
  • Planera extra sociala evenemang för förstaårs- och andraårsstudenter som inte hittat det sociala stödet under pandemin.
  • Ta hjälp av studenterna och utveckla bättre undervisningsmetoder för distansundervisning.

Om enkäten

Undersökningen genomfördes under maj 2021 bland Sveriges Ingenjörers studerande medlemmar. Totalt svarade 1500 på enkäten, varav 84 procent studerar till civilingenjör och 16 procent till högskoleingenjör.

P4 Blekinge: Tufft att bli ingenjör på distans

Över hälften av alla som går första året på ingenjörsutbildningen i landet upplever att deras studieresultat försämrats som en följd av distansundervisning. Det visar en undersökning som fackförbundet Sveriges Ingenjörer gjort. Linus Holmgren som just gått ut sitt första år på civilingenjörsprogrammet för spel- och programvaruteknik på Blekinge tekniska högskola har fått kämpa ordentligt med matten. "Det senaste året har varit otroligt tufft.
Klicka här för att komma till inslaget på Sverigesradio.se 

Corren: Sämre studieresultat för ingenjörer oroar

Distansundervisning leder till försämrade studieresultat för landets ingenjörer, enligt en färsk undersökning. (…)  Det visar en enkätstudie som fackförbundet Sveriges ingenjörer gjort och som besvarats av 1500 studenter. Kombinationen distansundervisning, sämre mående, svårare inlärning och ibland bristande motivation kan ha lett till att den upplevda stressen har ökat." och "Det är viktigt att universitetet följer upp hur studierna fungerar och hur studenterna mår bra, både på programnivå och centralt, säger Beatrice Ronsten är kårordförande för Linköpings Teknologers studentkår.
Klicka här för att komma till inslaget på Corren.se (OBS! Prenumerationsartikel)

Till toppen