Sveriges Ingenjörer

Medlemsantalet fortsätter öka i det nya normala

Under fjolåret ökade förbundet sitt medlemsantal med drygt 2600 medlemmar. Det innebär att vi håller vår obrutna ökningstrend sedan bildandet för 15 år sedan. Medlemsverksamheten präglas samtidigt av pågående förändringar i ingenjörernas arbetsliv.

Förbundet står stabilt. När många ingenjörer skapar och hanterar förändringar av olika slag är det viktigt att vår medlemsverksamhet fortsätter leverera möjligheter till både trygghet och utveckling.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande

Det totala medlemsantalet landade på 161 683. Det motsvarar en ökning på drygt 1,7 procent jämfört med året dessförinnan. Lön, anställningsavtal och arbetsmiljö tillhörde de vanligaste ämnena bland medlemsfrågorna under 2021.

Trots begränsade möjligheter att möta våra ingenjörer fysiskt rekryterar vi nya medlemmar. Det är tack vare hårt arbete från förtroendevalda och medarbetare och inte minst en utökad digital närvaro. Det ska vi ta vara på och utveckla vidare under kommande år.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande

Förbundet fortsätter stötta medlemmar

Som ett led i att möta en ökad efterfrågan på nätverkande och karriärutveckling utvecklade förbundet under året fler möjligheter att nätverka på distans. Under hösten lanserades en digital tjänst för mentorskap och ett helt nytt digitalt hållbarhetsnätverk för yngre ingenjörer.

Vid pandemins start ställde förbundet om och började arrangera webbinarier istället för fysiska event. Det visade sig vara mycket populärt och hittills har tusentals medlemmar förkovrat sig i olika ämnen via vår Play-kanal. De mest populära webbinarierna under 2021 handlade om självutveckling, pension och karriär.

Medlemssiffror från 2021

Det totala medlemsantalet landade på 161 683. Det motsvarar en ökning på drygt 1,7 procent jämfört med året dessförinnan.

Under året hanterade förbundet 6 676 förhandlingsärenden.

30 112 ingenjörer har deltagit och förkovrat sig på förbundets webbinarier under året. De populäraste ämnen har varit självutveckling och pension. 

Senast uppdaterad 2022-03-16
Till toppen