Sveriges Ingenjörer
Nyheter Opinion 1 september 2022

Varannan ingenjör ratar arbetsgivare som inte tillåter distansarbete

En ny rapport från Sveriges Ingenjörer visar att möjligheter till distansarbete är avgörande för att attrahera ingenjörer. För 9 av 10 är det viktigt att kunna arbeta på distans. Över hälften skulle avstå från att söka jobb hos en arbetsgivare där distansarbete inte är tillåtet.

– Det är tydligt att flexibilitet är något som ingenjörerna värdesätter högt när de ska välja arbetsgivare och möjligheten till distansarbete kommer att vara avgörande. Den som vill locka till sig duktiga medarbetare måste erbjuda möjligheten till distansarbete, säger Johan Kreicbergs samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Många företag uppger att de har svårt att rekrytera och hitta rätt ingenjörskompetens. Efterfrågan på ingenjörer är stor och arbetslösheten för ingenjörer har sjunkit från 1,7 procent i januari 2021 till rekordlåga 0,9 procent i april 2022, en siffra som står sig även i juli 2022. Det är den lägsta siffran på tio år.

Den som vill locka till sig duktiga medarbetare måste erbjuda möjligheten till distansarbete.

Johan Kreicbergs

samhällspolitisk chef

SCB:s senaste arbetskraftsbarometer visar att 5 av 10 utbildningar, där flest arbetsgivare uppger att de behöver öka antalet anställda från, är ingenjörsutbildningar.

– Med tanke på den låga arbetslösheten och ingenjörernas inställning, kan distansarbete vara en förutsättning för att ett företag ska behålla sin konkurrenskraft, säger Johan Kreicbergs.

Coronapandemin har ritat om kartan på arbetsmarknaden. Som tidigare undersökningar bland ingenjörer visat så är fler beredda att söka jobb på längre avstånd från hemmet när distansjobb blir möjligt, vilket ökar konkurrensen om ingenjörerna ytterligare.

Av ingenjörerna som svarat i undersökningen är det nästan hälften som vill söka sig bort från sin nuvarande arbetsgivare om det inte är möjligt att jobba på distans.

– Det är tydligt att arbetsgivare måste erbjuda attraktiva villkor och att flexibilitet och distansarbete värderas högt av ingenjörerna. Den som inte gör det kommer inte att stå sig i konkurrensen om arbetskraften, säger Johan Kreicbergs.

"Det är för tidigt att sia om de långsiktiga konsekvenserna. Men vi kan redan nu slå fast att distansarbetet är här för att stanna. Den arbetsgivare som inte erbjuder den möjligheten kommer att ha svårt att stå sig i konkurrensen om arbetskraften." Johan Kreicbergs intervjuas i Ny Teknik Karriär om medlemsundersökningen.
Ta del artikeln  Ingenjörernas krav -Distansarbete – annars får det vara via Nyteknik.se

 

Till toppen