Aktuellt

Läs våra senaste nyheter och debattartiklar.

43 träffar på

Aktuellt

Det gränslösa arbetslivet måste blir hållbart

Över 40 procent av de nordiska ingenjörerna anser att det gränslösa arbetet ger bättre balans i livet, visar en ny undersökning bland över 20 000 nordiska ingenjörer. Samtidigt ökar riskerna för dålig arbetsmiljö och minskad kreativitet till följd av ensamarbetet hemma.

Läs hela
Aktuellt Nyheter 29 juni 2021

Distansundervisning leder till kraftiga försämringar för studenter

Fyra av tio ingenjörsstudenter uppger att studieresultaten har blivit sämre på grund av distansundervisningen under pandemin. Dessutom svarar sju av tio studenter att de mår sämre på grund av undervisning på distans.

Läs hela
Aktuellt 18 juni 2021

Uppdaterat krislägesavtal anpassat till olika kriser

Sveriges Ingenjörer har genom AkademikerAlliansen förhandlat med arbetsgivarparterna SKR och Sobona om ett ändrat krislägesavtal inom kommunal och regional sektor. Avtalet har anpassats till att vara tillämpbart även vid mer långvariga kriser och gäller från och med den 1 juli 2021.

Läs hela
Aktuellt

Två av tre chefer jobbar alltid över

Mer än två tredjedelar hinner inte med sitt jobb på ordinarie arbetstid. En snittarbetstid på över 50 timmar i veckan. Så ser vardagen ut för ingenjörer som är chefer. En undersökning bland Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar visar att trycket är högt på cheferna.

Läs hela
Aktuellt Opinion 14 juni 2021

Johan Kreicbergs ny samhällspolitisk chef hos Sveriges Ingenjörer

Johan Kreicbergs, som har mångårig erfarenhet av samhälls- och arbetsmarknadsfrågor, blir ny samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer. Han intar därmed också den nyinrättade rollen som förbundets chefsekonom.

Läs hela
Aktuellt Nyheter 1 juni 2021

De forskar fram framtidens hållbara energisystem

Sedan 80-talet har det bedrivits framstående forskning på litiumjonbatterier på Uppsala Universitet. Redan år 2000 startades Forskningsgruppen Ångström Advanced Battery Centre. Daniel Brandell, professor inom materialkemi vid Uppsala universitet berättar om framtidens energisystem.

Läs hela
Aktuellt Nyheter Opinion Debatt

Två engagerade kämpar hedras

Utan våra förtroendevalda skulle förbundet inte fungera. De som engagerar sig på lokal nivå eller i Ingenjörsfullmäktige gör en viktig insats för medlemmarna. Sveriges Ingenjörer har delat ut hedersutmärkelser, förtjänsttecken, till två förtroendevalda som jobbat hårt, framgångsrikt och länge med fackliga frågor för förbundets räkning. Förtjänsttecknen går till Peter Blomquist och Matts Fält.

Läs hela
Aktuellt

Tydliga regler underlättar flexibelt arbetsliv

Arbetslivet har förändrats snabbt det senaste året. 8 av 10 uppger nu att de jobbar hemifrån. För många har det varit en positiv upplevelse. Sveriges Ingenjörers tidigare undersökningar visar att ungefär hälften anser att livet i stort blivit bättre av mer hemarbete. Men nu börjar vi också upptäcka illavarslande tecken kopplade till hemarbetet.

Läs hela
Aktuellt Nyheter 23 april 2021

Många frågor om patent

Den 26 april är det FN:s världsdag för intellektuell äganderätt. Under Coronakrisen har innovationslusten varit stor och många nya tekniska lösningar har utvecklats under kort tid. Med det följer också en hel del immaterialrättsliga frågor. Förbundet stöttar genom bland annat patentrådgivning.

Läs hela
Aktuellt Opinion Debatt 16 april 2021

Vem räknas och vem räknas bort alldeles för tidigt?

En undersökning av de utökade matematiktimmarnas effekt i grundskolan och förslag på hur kommande generationer ska lära sig matte. Ta del av vår nya rapport som lanserades på DN Debatt och tagits upp i TV4 Nyhetsmorgon.

Läs hela
Till toppen