Aktuellt

Läs våra senaste nyheter och debattartiklar.

52 träffar på

Nyheter 9 juli 2021

Så ser ingenjörerna på distansarbete

Coronapandemin har ritat om kartan för många ingenjörer. Arbetslivet har snabbt kommit att domineras av distansbaserade arbetssätt och digitala arbetsformer. Mycket pekar mot att det även efter pandemin kommer bli arbeta på distans i en betydligt större utsträckning än före pandemin. Detta visar sig i förbundet senaste medlemsundersökning.  

Läs hela
Aktuellt Nyheter 29 juni 2021

Distansundervisning leder till kraftiga försämringar för studenter

Fyra av tio ingenjörsstudenter uppger att studieresultaten har blivit sämre på grund av distansundervisningen under pandemin. Dessutom svarar sju av tio studenter att de mår sämre på grund av undervisning på distans.

Läs hela
Nyheter 11 juni 2021

Designforskare får ingenjörernas arbetsmiljöpris 2021

Chalmers-forskaren Maral Babapour Chafi är årets mottagare av Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris – Levipriset. Hon prisas för sin forskning om hur aktivitetsbaserade kontor påverkar individer och grupper ur ett verksamhetsperspektiv.

Läs hela
Opinion 7 juni 2021

Modernare arbetsrätt ut på remiss

Det är mycket positivt att vi har tagit ännu ett steg mot en viktig reform på svensk arbetsmarknad. Nu finns ett lagförslag i linje med överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter och som tillsammans med huvudavtalet kommer att ge Sverige ett helt nytt system för trygghet, omställning och anställningsskydd. Att vi har nått så här långt visar på styrkan i den svenska modellen.

Läs hela
Aktuellt Nyheter 1 juni 2021

De forskar fram framtidens hållbara energisystem

Sedan 80-talet har det bedrivits framstående forskning på litiumjonbatterier på Uppsala Universitet. Redan år 2000 startades Forskningsgruppen Ångström Advanced Battery Centre. Daniel Brandell, professor inom materialkemi vid Uppsala universitet berättar om framtidens energisystem.

Läs hela
Nyheter 25 maj 2021

Sveriges Ingenjörer i anseendetopp

I Kantar Sifos undersökning av svenska organisationers anseenden hos allmänheten intar Sveriges Ingenjörer förstaplatsen bland fack- och arbetsgivarorganisationer. Förbundet medverkar för första gången och får ett anseendeindex på 51, vilket definieras som "högt anseende". Det genomsnittliga indexet för alla organisationer ligger på 39.

Läs hela
Nyheter Opinion 20 maj 2021

Nominera till Industrins jämställdhetspris 2021

Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas. Därför delar Industrirådet, där Sveriges Ingenjörer ingår, ut ett pris till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Nomineringsperioden är öppen fram till 10 juni.

Läs hela
Nyheter 19 maj 2021

Sveriges Ingenjörer ansluter till Global Deal

Förbundet har som första svenska akademikerförbund anslutit sig till OECD-initiativet Global Deal. Syftet med Global Deal är att sprida goda arbetsvillkor och social dialog på arbetsmarknader i världens alla regioner. Ambitionen är att stärka förutsättningarna för förbundets medlemmar på den internationella arenan och för att bidra till en internationellt hållbar utveckling. 

Läs hela
Nyheter 10 maj 2021

Rekommenderade ingångslöner: Tips inför första löneförhandlingen

För många sistaårsstudenter stundar första jobbet som nyexad. Många arbetsgivare uppger stor efterfrågan på just ingenjörer. Ändå är det långt ifrån givet att lönerbjudandena är marknadsmässiga. Sveriges Ingenjörer nya rekommenderade ingångslöner för civilingenjörer och högskoleingenjörer ger stöd för första löneförhandlingen.

Läs hela
Aktuellt Nyheter Opinion Debatt Nystart Sverige

Två engagerade kämpar hedras

Utan våra förtroendevalda skulle förbundet inte fungera. De som engagerar sig på lokal nivå eller i Ingenjörsfullmäktige gör en viktig insats för medlemmarna. Sveriges Ingenjörer har delat ut hedersutmärkelser, förtjänsttecken, till två förtroendevalda som jobbat hårt, framgångsrikt och länge med fackliga frågor för förbundets räkning. Förtjänsttecknen går till Peter Blomquist och Matts Fält.

Läs hela
Till toppen