Aktuellt

Läs våra senaste nyheter och debattartiklar.

57 träffar på

Debatt 10 december 2019

Forskarkarriär måste åter blir attraktiv

Hur ska vi kunna producera tjänster och produkter högt upp i värdekedjan och ha en framgångsrik exportsektor i framtiden när de viktigaste incitamenten för att bli forskare i Sverige är borta? Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand på SvD Debatt tillsammans med ordfördanden för tre andra Saco-förbund.

Läs hela
Debatt 5 december 2019

Sverige behöver permanent system för korttidsarbete

Vi förväntar oss att regeringen och januaripartierna nu tar sitt ansvar och snarast inrättar ett permanent system för korttidsarbete, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med övriga industriparter på Di Debatt

Läs hela
Debatt 3 november 2019

Industrifacken: Här är våra krav inför avtalsrörelsen

Ökade reallöner, avsättningar till deltidspension och flexpension, åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö och åtgärder för att stärka jämställdheten. Det är industrifackens gemensamma krav inför avtalsrörelsen 2020. Ulrika Lindstrand skriver med övriga förbundsordföranden i Facken inom Industrin på Di Debatt. 

Läs hela
Debatt 24 oktober 2019

Fall dödade 22 länsbor

Det finns ett behov av att öka investeringarna i medicinsk forskning och utveckling för att stärka medborgarnas hälsa och rädda liv, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand med företrädare för Forska!Sverige, Umeå universitet och Region Västerbotten på Länstidningen Östersunds debattsida. 

Läs hela
Debatt 22 oktober 2019

Låt parterna hitta lösningarna

Förslaget om utökade undantag från turordningsreglerna riskerar att bli ett slag i luften, skriver Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Unionen och Camilla Frankelius, PTK:s förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Läs hela
Debatt 11 oktober 2019

Med Study Friday ökar vi det livslånga lärandet

Att endast utbilda sig i början av livet kommer inte räcka till. Sveriges Ingenjörer har därför tagit fram konceptet Study Friday för livslångt lärande. Nu överlämnar vi ett förslag till regeringen och hoppas att fler aktörer ser potentialen, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Läs hela
Debatt 4 oktober 2019

Fler techbolag skulle tjäna på kollektivtavtal

Tjänstepension är en av individens viktigaste framtidsinvesteringar. Det kan också fungera som ett kraftfullt konkurrensmedel för att attrahera och behålla spetskompetens. Fler svenska techbolag skulle kunna tjäna på att använda sig av kollektivavtalade tjänstepensionslösningar. Det skriver enligt förhandlingschef Camilla Frankelius på Di Digital Debatt.

Läs hela
Debatt 27 september 2019

Klimatstrejk räcker inte – nu krävs mer offensiva insatser

Vi antar utmaningen om omställningen till ett klimatsmart samhälle. Nu behöver nästa steg tas och utvecklingen måste accelerera genom ambitiösa mål och tydliga förutsättningar från politiken. Det skriver de tre ordförandena för Sveriges Ingenjörer, Akademikerföreningen på Scania och Teknologrådet på Arbetet Debatt.

Läs hela
Debatt

Ingenjörsutbildningar urholkas trots miljarder till högskolan

Vill vi fortsätta ha ingenjörer i världsklass måste kvalitet i utbildningen prioriteras. Trots regeringens budgetsatsning till högskolan urholkas resurserna – per student, skriver Ulrika Lindstrand och Tobias Åresten, Sveriges Ingenjörer.

Läs hela
Debatt 12 september 2019

Sverige måste få ett regelverk för det livslånga lärandet

I dag sker mycket kompetensutveckling på arbetsplatserna. Problemet är att Sverige saknar ett system och ett genomtänkt regelverk för det livslånga lärandet. Det måste det bli ändring på, skriver Ulrika Lindstrand tillsammans med övriga företrädare för Industrirådet, på GD Debatt inför Industridagen 30/9.

Läs hela