Aktuellt

Läs våra senaste nyheter och debattartiklar.

187 träffar på

Nyheter 22 april 2021

Andreas Nyström ny vice ordförande för Saco-S

Saco-S företräder närmare 90 000 akademikermedlemmar i förhandlingar inom statlig sektor. På torsdagen valdes Andreas Nyström, chef för förhandlingsområdet offentlig sektor vid Sveriges Ingenjörer, till vice ordförande.

Läs hela
Aktuellt Opinion Debatt 16 april 2021

Vem räknas och vem räknas bort alldeles för tidigt?

En undersökning av de utökade matematiktimmarnas effekt i grundskolan och förslag på hur kommande generationer ska lära sig matte. Ta del av vår nya rapport som lanserades på DN Debatt och tagits upp av bland andra TV4 Nyhetsmorgon.

Läs hela
Opinion 15 april 2021

Kommentar på vårbudgeten

I regeringens vårbudget finns flera bra krisinsatser för att rädda jobb och stötta företag. Samtidigt saknas ordentliga åtgärder för en framtidsinriktad nystart. Förbundet efterlyser rejäla satsningar på högskolan för kompetensutveckling av yrkesverksamma.

Läs hela
Debatt 13 april 2021

Nu måste regeringen investera i kompetens för framtiden

Sverige behöver en kompetensreform för att möta upp den samhällsomställning som nu sker och för att stärkas som kunskapsnation. I den ekonomiska vårpropositionen bör kraftfulla resurssatsningar på kompetensutveckling och livslångt lärande inom högskolan finnas med. Det skriver förbundet i en debattartikel på Altinget. 

Läs hela
Debatt 12 april 2021

Så kan tilliten till automatiska beslut i den offentliga sektorn öka

Automatiserat beslutsfattande kan frigöra arbetstid och skapa utrymme för mer avancerade uppgifter. i offentlig sektor. Men om potentialen ska tas tillvara, komma alla medborgare till del och förbättra välfärden, krävs tydlig reglering och mer visionär politik. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand med Akademikerförbundet SSR:s Heike Erkers, på Dagens Samhälles debattsida.

Läs hela
Opinion Debatt 7 april 2021

”Nya migrationskrav skapar kompetensflykt”

Införandet av språk- och samhällskunskapskrav innebär att Sverige riskerar tappa forskare och ingenjörer som bygger vårt land starkt som kunskaps- och innovationsnation. Regeringen måste kasta förslagen i papperskorgen. Det skriver förbundet tillsammans med SULF på SvD Debatt.

Läs hela
Debatt 19 mars 2021

Även högkvalificerade drabbas av Migrationsverkets regler

Under 2019 kom nära 7 000 migranter inom ingenjörs- och datayrken till Sverige. Många saknar svensk sjukförsäkring och kan bli av med sina jobb och tvingas lämna landet om de blir sjuka i ett par veckor. Trots att arbetskraftsmigranter ska garanteras villkor på samma nivå som svenska kollektivavtal, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand, på GP Debatt.

Läs hela
Aktuellt

Bättre villkor för högskoleanställda

Det är orimligt att villkoren för de anställda i högskolan på flera sätt är sämre än på arbetsmarknaden i övrigt. Nu verkar dock regeringen äntligen öppna för en förbättring för att göra högskolan till en attraktivare arbetsplats.

Läs hela
Nyheter 8 mars 2021

Angående tecknande av lokala avtal som synkroniserar AB 17 med AB 20

Sveriges Ingenjörer har noterat att vissa arbetsgivare önskat teckna lokala kollektivavtal för att synkronisera villkoren i AB 17, vårt nuvarande centrala avtal, med villkoren i AB 20.

Läs hela
Nyheter 3 mars 2021

Svag rättssäkerhet för högkvalificerade arbetskraftsmigranter

En ny rapport som förbundet gjort visar på stora brister i systemet för arbetskraftsinvandring. Risken är stor för att människor utnyttjas och att konkurrensen snedvrids på svensk arbetsmarknad. För att komma till rätta med problemen föreslås ett flertal åtgärder.

Läs hela
Till toppen