Debatt 12 december 2019

Kompetensbrist riskerar konkurrenskraften i Gävleborgs industri

Trots kraftigt stigande vinster och ökade aktieutdelningar i de stora industriföretagen släpar ingenjörernas löner efter. Så kan det inte fortsätta om man vill behålla innovationsförmågan och konkurrenskraften i framtiden, skriver Sveriges Ingenjörers lokalfackliga ordförande på Sandvik med förbundsordförande Ulrika Lindstrand, på Gefle Dagblads debattsida

Många svenska industriföretag går trots rykten om motsatsen fortfarande mycket bra. Ett av dem är Sandvik som under det tredje kvartalet i år ökade orderingången jämfört med samma period förra året. Det justerade rörelseresultatet steg till drygt 4,6 miljarder kronor, vilket är ett av bolagets bästa resultat någonsin.

Sandviks justerade rörelseresultat har under åren 2016 till och med 2018 stigit från elva miljarder kronor till 18,6 miljarder kronor och de ackumulerade vinsterna under perioden är 43,9 miljarder kronor. Utdelningen till aktieägarna har under samma tid stigit med 55 procent per aktie. Omsättningen ökade under de tre åren från 81,5 till 100 miljarder kronor.

Men ser man på löneutvecklingen för ingenjörerna i hela industrin under de tre åren 2016-2018 låg den sammanlagt på blygsamma fem procent.

Svensk industris konkurrenskraft bygger på tekniska produkter och tjänster av absolut toppklass, utvecklade av innovativa ingenjörer. Något som också i högsta grad gäller för Sandvik. När Industridagen arrangerades i Sandviken tidigare i höstas, betonade vd Björn Rosengren just vikten av ingenjörer för företagets utveckling.

Svensk industris konkurrenskraft bygger på tekniska produkter och tjänster av absolut toppklass, utvecklade av innovativa ingenjörer.
Ulrika Lindstrand & Fredrik Andersson

I Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport från hösten 2018 framgår dock att brist på teknisk kompetens begränsar innovationen i 59 procent av företagen. Som av en händelse föll Sverige från andra till sjunde plats i världen i senaste Bloomberg Innovation Index som mäter världens mest innovativa länder. Även arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen har pekat på de stora konsekvenserna av kompetensbrist. I rapporten Vinna eller försvinna anges att kompetensbrist hämmar tillväxten i tre av fyra företag.

Den senaste Innovations- och konjunkturrapporten (hösten 2019) visade också ett nedslående resultat: fyra av fem ingenjörsföretag saknar en långsiktig plan för att utveckla ingenjörernas kompetens.

Kopplingen mellan företagens löneutveckling och tillgång på kompetens var något som blev tydligt i Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport (hösten 2018). De ingenjörsbranscher med bäst löneutveckling var också de branscher med högst andel rätt kompetens för att utveckla nya produkter och tjänster.

För att behålla den höga kompetens som redan finns i bolagen gäller det att löneutvecklingen följer med det värde som ingenjörerna skapar. Följden av att industriföretagen inte ger sina ingenjörer en löneutveckling som motsvararar deras bidrag till utveckling och lönsamhet blir att de mest produktiva medarbetarna lämnar och söker sig till bättre betalda branscher.

Därför måste industriföretagen åter börja betala ingenjörslöner som attraherar, stimulerar och premierar dem som kan hjälpa Sverige att klättra upp i innovationstoppen igen. För den fortsatta utvecklingen av spetsföretag som Sandvik krävs dessutom ökade satsningarna på teknisk vidareutbildning för de anställda.

Vi uppmanar Sandvik att anta utmaningen och skapa långsiktigt hållbara och attraktiva förutsättningar för sina ingenjörer. Det lägger grunden för att konkurrenskraftiga produkter och tjänster skapas inte bara i innevarande kvartal utan också för framtiden.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Fredrik Andersson, ordförande Akademikerföreningen på Sandvik AB