Nyheter 25 oktober 2018

Hållbar snöröjning ger pris till Gävle-ingenjör

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.

Vid snöröjning av vägar och gator är det ofta nödvändigt att forsla bort snön till grönområden. Lisa Johansson har undersökt och analyserat hur olika miljöförutsättningar påverkar ett områdes lämplighet för deponi av upplogad snö, med inriktning på att minimera läckage av miljöskadliga ämnen.

Hon har utvärderat fem av Gävle kommun utpekade platser som skulle kunna ersätta den nuvarande snödeponin i Gävle hamn. Metodiken som Lisa Johansson utvecklat är användbar även för andra kommuner.

I sin motivering lyfter Priskommittén bland annat fram arbetets bidrag till att utveckla lösningar för att snödeponering ska kunna skapa nya resurser, som extra vattentillskott och kylning.  

Examensarbetet ”Miljöförutsättningar vid anläggande av snödeponi” utfördes vid högskoleingenjörs-programmet för miljöteknik på Högskolan i Gävle i samarbete med konsultföretaget Tyréns AB och Gävle kommun. Handledare var Nils Ryrholm.

Lisa Johansson föddes 1990 och växte upp i Östersund. Efter studenten studerade hon på college i USA och simmade på elitnivå, bland annat för Stockholmsklubben Neptun. 2013 började hon sina studier på Högskolan i Gävle, först på lantmäteri-programmet innan hon bytte till miljöteknik. Nu arbetar hon som miljökonsult på Tyréns i Gävle.

Wimanska priset

Priset utdelas varje år av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete vid högskoleingenjörsutbildningen. Prissumman är 50 000 kronor. Årets pris utdelas vid Polhemsfesten i Stockholm den 14 november, då Sveriges Ingenjörer även delar ut Polhemspriset – Sveriges äldsta teknikutmärkelse.

Högskoleingenjörsutbildningen omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre år och är en yrkesexamen på grundnivå. Som högskoleingenjör arbetar man med olika former av tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete, ofta i nära samarbete med civilingenjörer och andra yrkesgrupper.g

Kontaktperson

Alexander Orlinge, pressekreterare

E-post: alexander.orlinge@sverigesingenjorer.se
Telefonnummer: 08-33 74 29