Opinion 30 augusti 2019

Study Friday - ny modell för utveckling av ingenjörskompetens

Sveriges Ingenjörer presenterar tillsammans med sju lärosäten och sex branschorganisationer en helt ny utbildningsmodell för kompetensutveckling riktad till yrkesverksamma.

– Under namnet Study Friday har vi tagit fram förslag för en fördjupad och effektivare samverkan mellan lärosäten och företag med fokus på ingenjörers vidareutbildning. Det här kan  gynna både svensk konkurrenskraft och individens utveckling, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Rapportens förslag:

  • Nytt förhållningssätt till utbildning genom hela yrkeslivet – Study Friday
  • Mer flexibel antagning till FoV-kurser
  • Ökad samverkan kring utbildning för yrkesverksamma
  • Uppdelning av kurser
  • Särskilt uppdrag för FoV samt resurser till lärosätena
  • Kompetensutvecklingsavdrag för arbetsgivare
  • Möjlighet till kompensation för inkomstbortfall för individer
Ett välfungerande livslångt lärande för ingenjörer minskar behovet av särskilda insatser vid omställning. Det säkerställer också att rätt kompetens finns när den behövs
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande

Sveriges Ingenjörer har samlat ett flertal lärosäten samt bransch- och arbetsgivarorganisationer som gemensamt ser behovet av nya och bättre möjligheter för kompetensutveckling under yrkeslivet. Arbetet har mynnat ut i rapporten Study Friday – ett nytt förhållningssätt till livslångt lärande som föreslår en ny struktur för svenskt utbildningsväsende och näringsliv. Förslagen är inriktade på att stärka det livslånga lärandet för högskoleutbildade på arbetsmarknaden. 

– Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, har uttalat att det livslånga lärandet har högsta prioritet. Den ambitionen ligger helt i linje med det vi tagit fram och vi söker nu samarbete med regeringen för att underlätta ett genomförande, säger Ulrika Lindstrand.

–  Sverige är ett ingenjörsland vars framgång i stora delar byggts av tekniska innovationer och konkurrenskraftiga företag. Kompetens och kunskapspåfyllnad är helt centralt för att klara morgondagens utmaningar. Ett välfungerande livslångt lärande för ingenjörer minskar behovet av särskilda insatser vid omställning. Det säkerställer också att rätt kompetens finns när den behövs, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Organisationerna bakom Study Friday

Chalmers tekniska högskola
Industriarbetsgivarna
Innovationsföretagen
Innovations- och kemiindustrierna
IT&Telekomföretagen
Kungliga Tekniska Högskolan
Luleå tekniska universitet

Lunds tekniska högskola
Linköpings universitet
Skogsindustrierna
Sveriges Ingenjörer
Teknikföretagen
Umeå universitet
Uppsala universitet