Remissvar

Sveriges Ingenjörer är en tung remissinstans. Förbundet avger remissvar dels genom Saco, dels direkt till regeringskansliet.

Remissvaren redovisar Sveriges Ingenjörers uppfattning i viktiga samhällspolitiska frågor. Förbundet utarbetar också rapporter inom olika områden.

Remissvar, rapporter och yttranden utarbetas inom specialistenheten för utveckling, utredning och opinion.

Arbetsrätt

2018-08-31 Tid för utveckling SOU 2018:24

2017-09-01 Ny lag om företagshemligheter, SOU 2017:45 Yttrande Sveriges Ingenjörer

2016-07-01 Sacos yttrande, Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering, Ds 2016:6

2016-06-22 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering, Ds 2016:6

2016-04-25: Yttrande över förslag till ändring av utstationeringsdirektivet

2016-04-25: Sacos yttrande över förslag till ändring av utstationeringsdirektivet

2016-04-22: Ändringsförslag: Förslag till ändring av utstationeringsdirektivet

2016-04-22: Kommentarer på kommissionens förslag till revidering av utstationeringsdirektivet

2016-03-21 Sacos yttrande, Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling(Fi2016/00530/UR)

2016-03-21 Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling(Fi2016/00530/UR)

2016-02-04 Sacos yttrande, Översyn av lex Laval, SOU 2015:83 (pdf)

2016-01-27 Översyn av lex Laval, SOU 2015:83 (pdf)

2015-10-28 Sacos yttrande, Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78 (pdf)

2015-10-28 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78 (pdf)

2015-09-29 Ny patentlag, SOU 2015:41 (pdf)

2015-06-11 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, (Ds 2015:29) (pdf)

2015-02-17 Patent- och marknadsdomstol, kompletterande överväganden (pdf)

2014-10-20 Visselblåsare- Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm, SOU 2014:31 (pdf)

2014-04-01 Patent- och marknadsdomstol, (Ds 2014:2) (pdf)