Arbetsrättsliga lagar

De arbetsrättsliga lagarna ger en grundtrygghet som gäller alla arbetstagare. Men undantag finns till exempel lagen om anställningsskydd, LAS, gäller inte personer i företagsledande eller jämförbar ställning. Här nedan finns ett urval av lagar kring arbetsliv och anställningsvillkor

När det finns kollektivavtal eller lokala avtal

Om det finns kollektivavtal så gäller detta i första hand. Kollektivavtalen är skrivna för att ytterligare förbättra villkoren på arbetsmarknaden inom olika arbetsmarknadssektorer. Hitta kollektivavtalet för din bransch.

Vissa arbetsplatser har också lokala avtal. Kontakta dina lokala förtroendevalda för vad som gäller på just er arbetsplats. Loggar du in på dina sidor kan du få namnet på din förtroendevalda.

Även om det finns ett kollektivavtal är lagarna mycket viktiga. Jämställdhet och diskriminering är exempel på frågor, som kanske inte alltid har stöd i avtalen.

Så här läser du lagtexterna

Lagarna i listan finns hos SFS, Svensk Författningssamling, på webbportalen Lagrummet. Använd SFS-numret (ex. 1976:580 för MBL) för att söka fram och läsa önskad lag.

Gör så här

  1. Kopiera SFS-numret i listan nedan
  2. Gå till SFS-sida
  3. Klistra in numret i rutan SFS-nummer

Du kan också söka med fritext på SFS-sidan. SFS ger alltid den senaste versionen och hos SFS hålls lag- och författningstexter alltid aktuella. 

Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

Om anställning och arbetsmiljö

1982:80 LAS, lagen om anställningsskydd

1977:1160 Arbetsmiljölagen

1982:673 Arbetstidslagen

1994:260 LOA, lagen om offentlig anställning

2012:854 Lag om uthyrning av arbetstagare

1999:678 Utstationeringslagen

Om fackligt inflytande

1976:580 MBL, medbestämmandelagen

1974:358 Förtroendemannalagen

1987:1245 Styrelserepresentationslagen för de privatanställda

2011:427 Lagen om Europeiska företagsråd

Om diskriminering

2008:567 Diskrimineringslagen

2002:293 Lagen om diskriminering av deltid/visstidsanställda

Om ledighet

1977:480 Semesterlagen

1995:584 Föräldraledighetslagen

1974:981 Studieledighetslagen

1997:1293 Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

1988:1465 Lag om ledighet för närståendevård

1998:209 Lag om ledighet för trängande familjeskäl 

2008:565 Lag om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete 

Övrigt

1949:345 Lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar

1992:497 Lönegarantilag

Senast uppdaterad 2019-03-26