Konkurrensklausuler och lojalitetsplikt

Hur lojal måste du vara mot din arbetsgivare om du säger upp dig, går till en konkurrent eller startar eget? Det måste finnas goda skäl om en arbetsgivare vill skriva in konkurrensklausuler i ditt anställningsavtal. Här reder vi ut vad som är viktigt att tänka på.

Lojalitetsplikt

Under tiden du är anställd råder ömsesidig lojalitetsplikt mellan dig och arbetsgivaren. Lojalitetsplikten är implicit, alltså en underförstådd reglering i anställningsavtalet. Det innebär att det är otillåtet för en anställd att jobba hos en konkurrent, starta eget företag som konkurrerar med arbetsgivaren och i vissa fall att ha en bisyssla utan arbetsgivarens tillåtelse. Lojalitetsplikten gäller även om du är arbetsbefriad men fortfarande anställd. Efter att anställningen upphört är det vanligtvis fritt fram för den anställda att ta vilket jobb som helst, men ibland inskränks den rätten genom en konkurrensklausul.

Konkurrensklausul

Syftet med en konkurrensklausul är att hindra en anställd att ta med sig väsentlig information eller befintliga kunder och personal till en annan verksamhet. Om din arbetsgivare vill ha en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal är det viktigt att konkurrensklausulen är skälig och inte sträcker sig längre än vad som är rimligt.

En konkurrensklausul är ofta skriven som ett förbud i anställningsavtalet. Förbudet förlänger den anställdas lojalitetsplikt genom att styra möjligheterna till att arbeta i konkurrerande företag eller bedriva konkurrerande verksamhet under en viss tid efter att den ursprungliga anställningen har avslutats. Konkurrensklausuler får i normalfallet bara användas för arbetstagare som i anställningen får kännedom om företagshemligheter och det finns risk att arbetsgivaren skadas om företagshemligheterna skulle användas i konkurrerande verksamhet. Exempelvis kan konkurrensklausulen sätta dig som anställd i ”karantän” under en period innan du kan påbörja en ny anställning.

För att en konkurrensklausul ska vara giltig ska den, i de flesta fall, innehålla rätt till ekonomisk kompensation för den anställda. Det kan handla om att klausulen påverkar dina möjligheter till en anställning med lika hög lön som tidigare, då ska kompensationen täcka upp för mellanskillnaden. En konkurrensklausul gäller vanligtvis inte om anställningen upphör på grund av arbetsbrist.

I checklistan för Anställningsavtal ser du vilka punkter du bör se till att få med i ditt anställningsavtal.

Tänk på det här innan du skriver på

  • Läs igenom anställningsavtalet noga. Vår rådgivning kan hjälpa dig granska avtalet.

  • Konkurrensklausuler får bara användas om det finns risk för att arbetsgivaren skadas om du använder dig av kännedomen någon annanstans.

  • Klausulen ska vara tidsbestämd.

  • Se till att klausulen inte är formulerad så att den begränsar dina möjligheter att söka nytt jobb.

  • Kolla att klausulen inte innehåller någon vitessanktion. Ett eventuellt skadestånds storlek avgörs i en rättslig process.

  • Du ska kompenseras med mellanskillnaden om du tvingas tacka nej till ett jobb och istället ta ett annat jobb med längre lön.

  • Konkurrensklausulen gäller vanligtvis inte om du sägs upp på grund av arbetsbrist.

  • Om du har skrivit på avtalet får du utgå från att det är det som gäller.

Senast uppdaterad 2018-10-29