LAS-utredningen

Så hotar förslagen i Januariavtalet din anställningstrygghet

LAS-förhandlingar pågår! Vad händer nu?

Regeringen har sagt att om facken och arbetsgivarna kommer överens om egna förslag till förändringar i LAS som följer Januariavtalets direktiv, så ska regeringen gå på vår linje istället för det som utredningen kommit fram till. Förhandlingar mellan parterna pågår och vi har till den sista september på oss att komma med ett eget förslag.

Förhandlingarna, vad handlar de om?

LAS-förhandlingarna fokuserar på tre områden: A-kassa, anställningstrygghet och omställning/kompetensutveckling. Vi har ont om tid men PTK, Svenskt Näringsliv och LO är överens om att det är bättre att sluta egna avtal än att låta politikerna styra över reglerna med stelbent lagstiftning.

Att inte förhandla, och att politikerna lagstiftar enligt utredningens förslag skulle innebära ett klart försämrat anställningsskydd och är inte ett alternativ. Det är genom att sitta med vid förhandlingsbordet som möjligheterna till förbättringar finns. Nu är det tillfälle att hitta nya lösningar med ett tydligare fokus på omställning och kompetensutveckling.

Trygga medarbetare är modiga medarbetare som vågar ta nya initiativ och är mer produktiva än om de ständigt måste oroa sig för att bli av med jobbet. Vi vill ha ett rättssäkert system där inte arbetsgivarna godtyckligt kan bestämma om uppsägningar och där det även fortsättningsvis är jämbördiga parterna som förhandlar.

Vilka är våra viktigaste frågor?

Våra viktigaste frågor i förhandlingarna handlar alltså om att öka din rätt som arbetstagare till kontinuerlig kompetensutveckling vilket leder till att du har större möjligheter på arbetsmarknaden men samtidigt att hindra att uppsägningar ska kunna ske godtyckligt.
 
Målet i förhandlingarna i stort är att stärka anställningstryggheten. Parterna har antagit ett brett perspektiv på frågan om anställningstrygghet, en fråga som innehåller betydligt mer än bara lagen om anställningsskydd.

Möjligheten för yrkesverksamma att utvecklas och ta sig an nya utmaningar kommer vara nödvändigt genom hela arbetslivet. Resurser för att genomföra reformer av system som utbildning och studiemedel kommer kräva att staten skjuter till resurser. Ett fortsatt starkt system för omställning kommer vara en viktig del för att stärka anställningstryggheten på framtidens arbetsmarknad och en förutsättning för att komma fram till en ny modell.

Vad är egentligen anställningstrygghet?

Anställningstrygghet står på fyra ben – och de behövs allihop.

  1. Tillgång till kompetensutveckling
  2. Stöd i omställning
  3. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet
  4. Starkt anställningsskydd genom lag och avtal

Tillgång till kompetensutveckling

Kompetens skapar trygghet för den enskilde och är nödvändigt för företagens konkurrenskraft. Alldeles för få arbetsgivare avsätter idag tillräckligt med tid och resurser för kompetensutveckling. Arbetsgivarens ansvar måste skärpas i avtal.

Stöd i omställning

När det kommer till stöd i omställning för fler så har PTK och Svenskt Näringsliv gemensamt genom kollektivavtal tagit ansvar för välfungerande omställning genom Trygghetsrådet TRR, som hjälper individer tillbaka till arbetsmarknaden efter en uppsägning. 90% har ett nytt jobb inom 6 månader.

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är en grundförutsättning för anställningstrygghet. Man ska inte hamna på bar backe när man blir uppsagd. För att hindra det finns a-kassan, inkomstförsäkringen och TRR.

Starkt anställningsskydd genom lag och avtal

Slutligen behövs ett starkt anställningsskydd genom lag och avtal. LAS är en bra bottenplatta. LAS är ett viktigt verktyg och en stabil grund att utgå ifrån.

Tillgång till rätt ingenjörskompetens är en nyckelfråga för Sveriges konkurrenskraft, men det är också en bärande del i tjänstemännens trygghet. Därför är det en av våra prioriterade frågor i de pågående förhandlingarna.
Camilla Frankelius
Förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer