LAS-utredningen

Så hotar förslagen i Januariavtalet din anställningstrygghet

Vad är egentligen anställningstrygghet?

Anställningstrygghet står på fyra ben – och de behövs allihop.

  1. Tillgång till kompetensutveckling
  2. Stöd i omställning
  3. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet
  4. Starkt anställningsskydd genom lag och avtal

Att rycka undan ett ben gör att pallen faller ihop.

Tillgång till kompetensutveckling

Kompetens skapar trygghet för den enskilde och är nödvändigt för företagens konkurrenskraft. Alldeles för få arbetsgivare avsätter idag tillräckligt med tid och resurser för kompetensutveckling. Arbetsgivarna pratar om kompetens och kompetensutveckling men gör i det närmaste ingenting. Mycket snack och lite verkstad helt enkelt. Arbetsgivarens ansvar måste skärpas i avtal.

Stöd i omställning

När det kommer till stöd i omställning för fler så har vi och Svenskt Näringsliv gemensamt genom kollektivavtal tagit ansvar för välfungerande omställning genom Trygghetsrådet TRR, som hjälper individer tillbaka till arbetsmarknaden efter en uppsägning. 90% har ett nytt jobb inom 6 månader. Det är fantastiskt och något som borde värnas, inte äventyras.

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är en grundförutsättning för anställningstrygghet. Man ska inte hamna på bar backe när man blir uppsagd. För att hindra det finns a-kassan, inkomstförsäkringen och TRR.

Starkt anställningsskydd genom lag och avtal

Slutligen behövs ett starkt anställningsskydd genom lag och avtal. LAS är en bra bottenplatta. LAS är ett viktigt verktyg och en stabil grund att utgå ifrån.

"Om det blir så att arbetsgivaren själv får bestämma vem som får gå från jobbet blir alla i praktiken provanställda på livstid. Och då förstår nog de flesta att det inte bara blir kompetens som styr vem som blir av med jobbet."
Camilla Frankelius
Förhandlingschef, Sverigs Ingenjörer
 

Vilka är våra viktigaste frågor?

En av knäckfrågorna inom arbetsrätten är vem som ska bestämma. I den svenska modellen bestämmer fack och arbetsgivare tillsammans. Vi förhandlar om regler och villkor. Och vid uppsägningar har inte arbetsgivaren ensamrätt på att definiera vem är kompetent. Maktdelning helt enkelt.

Vi har historiskt visat att det går utmärkt att uppnå bättre resultat med kollektivavtal än med lag. Den avgörande skillnaden och den stora fördelen är att kollektivavtalen går att anpassa till verkligheten och de förhandlas av människor med kännedom om förutsättningarna. De blir flexibla på ett sätt som en lag aldrig kan bli. Dessutom kan avtal formuleras specifikt och anpassas för varje enskild bransch, och hela vägen ner på nivå för varje enskilt företag. Det ger fördelar som lagstiftning aldrig kommer att komma i närheten av.

Dessutom är avtalen ”vaccinerade” mot klåfingriga politiker utan egentlig områdeskunskap. Det är uppenbart för alla (ja, utom kanske för politikerna) att vi, parterna – arbetsgivare och arbetstagare – själva är bäst lämpade att avgöra vilka förutsättningar som ska gälla på arbetsmarknaden.

Varför förhandlar vi med Svenskt Näringsliv just nu?

Regeringen har sagt att om facken och arbetsgivarna kommer överens om egna förslag till förändringar i LAS som följer utredningens andemening, så ska regeringen följa vår linje istället för det som utredningen kommer fram till.

Problemet är att en del av de förslag som finns i direktiven som politikerna tagit fram direkt hotar anställningstryggheten.

Turordningsreglerna är en viktig del av den maktbalans som ger oss som fackförbund möjlighet att skydda arbetstagare från godtyckliga uppsägningar. Turordningsreglerna är ett förhandlingsunderlag.

Fram tills nu har arbetsgivare och arbetstagare tillsammans bestämt hur uppsägningar ska gå till. Nu vill arbetsgivarna och en del politiker att arbetsgivarna ska få bestämma själva när, vem och varför någon ska sägas upp.

Om det blir så att arbetsgivaren själv får bestämma vem som får gå från jobbet blir alla i praktiken provanställda på livstid. Och då förstår nog de flesta att det inte bara är kompetens som styr vem som blir av med jobbet. Då kan t.ex. personer som enskilda chefer uppfattar som jobbiga, eller som ifrågasätter, sägas upp utan att någon kan säga något om att de får lämna sin anställning.

Trygga medarbetare är modiga medarbetare som vågar ta nya initiativ och är mer produktiva än om de ständigt måste oroa sig för att bli av med jobbet. Det är en myt att hungriga vargar jagar bättre. De jagar möjligen andra jobb.