LAS-utredningen

Så hotar förslagen i Januariavtalet din anställningstrygghet

LAS-utredningen hotar din anställningstrygghet

I januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centern och Liberalerna finns krav på förändring av arbetsrätten/LAS. Frågan utreds på två ställen parallellt. Dels förhandlar arbetsmarknadens parter (facket och arbetsgivarna) och dels gör politikerna en egen utredning. Politikernas utredning har nu tagit fram förslag på förändringar som får långtgående konsekvenser för din anställningstrygghet.

Utredningens förslag gör alla provanställda på livstid

Den nedmontering av anställningsskyddet som utredningen föreslår gör att många kan komma att sägas upp godtyckligt. Med liten eller ingen möjlighet att juridiskt pröva beslutet. Det blir dessutom bättre för ett företag att samtidigt säga upp och nyanställa än att kompetensutveckla och behålla befintlig personal. Incitamenten för att du som anställd ska få kompetensutveckling blir obefintlig. För varför ska arbetsgivare bekosta kompetensutveckling när det är lättare att säga upp personalen när deras kompetens blivit uttjänt?

Nu måste politikerna hålla sitt löfte och låta parterna förhandla fram en lösning istället. Parternas förhandlingar pågår och ska presenteras den 30 september.

Du hittar hela utredningen här

I korthet innebär utredningens förslag att:

  1. Du som anställd kan sägas upp helt godtyckligt. Vem kommer då våga ifrågasätta ledningens beslut? Slå larm när chefen beter sig olämpligt eller när en kollega utsätts för sexuella trakasserier? En tystnadskultur där ingen vågar ifrågasätta av rädsla att förlora jobbet, där alla är provanställda på livstid, är inget framgångsrecept. Inte för företagen och inte för de anställda.
  2. Där det tidigare fanns lösningsorienterad dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå samförstånd och det bästa möjliga för alla inblandade finns nu bara en reaktiv konflikt som ska lösas i domstol.
  3. Konsekvenserna för dig som anställd kan bli enormt kostsamma och innehåller farliga moment 22. Du kan bli godtyckligt uppsagd och ställd utan lön. Om du ändå väljer att försöka ta strid i domstol kan det betyda att du under processen vare sig kan ta ett nytt jobb eller räknas som arbetslös och därmed inte ha rätt till vare sig a-kassa eller inkomstförsäkring. Du blir i praktiken rättslös i förhållande till arbetsgivaren.

 

Arbetsmarknaden fungerar bättre utan politikernas inblandning

Den svenska modellen har gett Sverige jämbördiga parter som byggt upp förtroendefulla relationer under mer än 80 år. Strukturomvandling ser vi som naturligt och livskraftiga företag är avgörande och ett mål för både oss både på facken och på arbetsgivarsidan. Vi i Sverige har blivit väldigt bra på omställning.

Det är så  arbetsgivare och arbetstagare tillsammans har byggt Sveriges framgångsrika företag. Att tillsammans titta längre än näsan räcker och förstå att helheten är mer än summan av delarna. I tider av kris, som nu under Corona-pandemin, kom korttidsavtalen snabbt på plats tack vare ett väloljat maskineri av tillit och stor erfarenhet av att förhandla. De gav företag en möjlighet att snabbt minska sina kostnader och samtidigt behålla personal med nyckelkompetens. Samtidigt slapp enskilda människor kastas ut i arbetslöshet vilket ger bättre förutsättningar för en snabb återstart. Den svenska modellen i ett nötskal.

Den trygghet på arbetsmarknaden som vi har i Sverige gör att man vågar fråga och ifrågasätta. Vår ordförande på Volvo Cars, Anna Margitin, har i samband med de varsel som nu lagts framfört till ledningen på Volvos Cars att ”Det är viktigt att inte bara omge sig med ja-sägare. Satsar man bara på ja-sägarna riskerar man att bromsa utvecklingen, det är vad kraftigt förändrade turordningsregler och helt stopp för möjligheten att ifrågasätta personliga skäl betyder.”

Hon fortsätter: ”Ingenjörer är skolade i kritiskt tänkande, och det kan ibland uppfattas som om man sätter sig på tvären. Men ska Volvo Cars fortsätta att utveckla avancerad teknik krävs det också människor som kritiskt utmanar och ser möjliga lösningar. Konstruktiv kritik utmanar och utvecklar både individ, organisation och företag.”