Din anställning

Vi är experter på dina rättigheter och skyldigheter som anställd. Vi bevakar dina möjligheter.

Arbetsrätt

De arbetsrättsliga lagarna gäller alla arbetstagare. Men det finns undantag. Lagen om anställningsskydd, LAS, gäller inte personer i företagledande eller jämförbar ställning. Har företaget kollektivavtal så gäller det i första hand. Det kan också finnas lokala avtal på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö

Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Det gynnar dessutom både arbetsgivare och anställda. Men det gäller att det finns tydlig ansvarsfördelning kring arbetsmijöarbetet.

Här kan du läsa mer om god arbetsmiljö.

Diskriminering

En arbetsplats fri från diskriminering är inte en utopi, det är ett lagkrav. Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Men lagen ställer även krav på ett förebyggande arbete med sikte på en arbetsplats där allas lika rättigheter och möjligheter tas till vara.

Läs mer om diskriminering.

Varsel & Uppsägning

Skulle du bli varslad, uppsagd eller avskedad, kontakta din lokala fackliga kontaktperson eller den lokala klubben/akademikerföreningen. Saknar du lokal facklig representant, kontakta Rådgivningen hos Sveriges Ingenjörer.

Läs mer hur du ska agera vid uppsägning.

 

Arbetstid

Reglerna om arbetstid finns i arbetstidslagen, men det är möjligt att det finns undantag från den i ditt kollektivavtal. Vi har samlat grundreglerna här, men titta efter i ditt kollektivavtal om vad som gäller för just din arbetsplats.

Här hittar du information om arbetstid.

Om du blir sjuk

Vid sjukdom kan du få ersättning från två håll, beroende på hur lång tid du är sjuk. Dels från arbetsgivaren, i form av sjuklön, och dels från Försäkringskassan i form av sjukpenning.

Här reder vi ut begreppen om ersättning vid sjukdom.

Ledighet

Arbetstagarens rätt att vara ledig för semester, för vård av barn/föräldraledighet och viss tjänstledighet regleras i lag, men kan kompletteras med kollektivavtal. 

Läs mer om semester och annan ledighet.

Anställningsformer & anställningsavtal

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att ge dig skriftlig information om ditt avtal. I lagen om anställningsskydd, LAS, finns tre olika former av anställning: tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning. I centrala kollektivavtal kan finnas andra tillåtna visstidsanställningar.

Läs mer om de olika anställningsformerna och avtalen.

Bli medlem
Bli medlem och få rådgivning och coachning
Du får rådgivning och coachning för att höja din lön och bygga din karriär.
Till toppen