Medlemskap Anställning Aktuellt Förtroendevald

Egenföretagare och Coronaviruset

För egenföretagare är de arbetsrättsliga reglerna ofta annorlunda än för anställda. På denna sida besvarar vi de vanligaste frågorna vi får just nu om hur egenföretagare påverkas av den pågående situationen.

Om korttidsarbete

Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på Lagen om korttidsarbete (2013:948) som omfattar företag med anställda och täcker därmed inte egenföretagare utan anställda. Tillväxtverket har utökat tolkningen av anställda till att gälla alla anställda utom ägare av enskild firma och dess familj. Ägare/arbetsgivare i andra bolagsformer omfattas av möjligheten att söka stöd.

Tillväxtverket, som är handläggande myndighet, arbetar med frågan och förväntas lägga fram förslag till regeringen på åtgärder för att underlätta för egenföretagare som drabbas av konsekvenserna av coronaviruset. Så snart vi har mer information kommer det att publiceras här.

Information från Tillväxtverket hittar du här

Sjuklön och smittbärarpenning

Förändringarna inom sjukförsäkringen gäller även egenföretagare.

De omfattar slopat karensavdrag, slopat krav på läkarintyg och att sjuklönen ersätts. Reglerna runt smittbärarpenning gäller även dig som egenföretagare.

Mer information hittar du i vår FAQ, på Regeringens webbplats och hos Försäkringskassan.

A-kassa och inkomstförsäkring

A-kassan och inkomstförsäkringen gäller även för dig som egenföretagare. Läs mer om vad som gäller vid ofrivillig arbetslöshet.

 

Senast uppdaterad 2020-03-24

Positivt med regeringens nya krispaket, men mer stöd till egenföretagare behövs

Regeringens nya krispaket för små- och medelstora företag innehåller flera förslag som kommer att underlätta för företagen att klara krisen.

"Det är positivt att regeringen nu gör riktade åtgärder för de mindre företagen, men ytterligare insatser behövs inte minst för egenföretagarna", säger Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Läs hela artikeln.