Hitta ditt kollektivavtal

Här hittar du alla våra kollektivavtal. Sök ditt kollektivavtal via bransch. Vet du inte vilket kollektivavtal du har logga in på din sida.

Avtalen om korttidsarbete läggs upp på respektive avtalsområde när de har tecknats.

Försäkring

Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation, FAO

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 mars 2019. Saco-förbundens (Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer) kollektivavtal med FAO (Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation) prolongerades med ett år och inga förändringar har skett från föregående år.

Läs hela
Industri & teknik

Grafiska Företagens Förbund, GFF

GFF är bransch- och arbetsgivarorganisation för den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Runt 750 företag är medlemmar.

Läs hela
Industri & teknik

Gruvornas Arbetsgivareförbund, GAF

En av de tre arbetsgivarorganisationerna i Metallgruppen, Svenskt Näringsliv.
Bland de anslutna företagen finnas bland andra Boliden och LKAB.

Läs hela
Industri & teknik

Gröna Arbetsgivare (fd SLA)

Gröna Arbetsgivare är en sammanslutning av arbetsgivare inom skogsbruk, jordbruk och trädgårdsnäring.

Läs hela
Organisationer & föreningar

IDEA

IDEA är ett arbetsgivarförbund för ideella organisationer.

Läs hela
Industri & teknik

Innovations- och kemiarbetsgivarna

Läs hela
Teknikkonsult

Innovationsföretagen

Avtalet med Innovationsföretagen omfattar cirka 8 600 medlemmar.

Läs hela
IT & Telecom

IT och Telekom

IT- och Telekomföretagen inom Almega samlar företag med informationsteknologi och telekommunikation som huvudsakliga verksamhetsområden.

Läs hela
Organisationer & föreningar

Arbetsgivarföreningen KFO

Arbetsgivareföreningen KFO ansluter kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser.

Läs hela
Offentlig sektor

Kommunala Företagens Samorganisation, KFS

KFS är arbetsgivarorganisationen för kommunnära företag. Företagen är både stora och små, och finns över hela landet. Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting, eller är helt eller delvis privatägda.

Läs hela