Hitta ditt kollektivavtal

Här hittar du alla våra kollektivavtal. Sök ditt kollektivavtal via bransch. Vet du inte vilket kollektivavtal du har logga in på din sida.

Avtalen om korttidsarbete läggs upp på respektive avtalsområde när de har tecknats.

Industri & teknik

Stål- och Metallförbundet, SMF

SMF är en av tre arbetsgivarorganisationer i Metallgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Läs hela
Industri & teknik

Stål- och Metallförbundet, SMF

SMF är en av tre arbetsgivarorganisationer i Metallgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Läs hela
Industri & teknik

Stål- och Metallförbundet, SMF

SMF är en av tre arbetsgivarorganisationer i Metallgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Läs hela
Industri & teknik

SVEMEK

Branschen präglas av många småföretag, industriarbetsgivare.

Läs hela
Handel

Svensk Handel

Bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom handel. Bland de anslutna företagen finns exempelvis Beijer Electronics, Ica och Ikea.

Läs hela
Industri & teknik

Svensk Industriförening, Sinf

Sinf är en intresse- och serviceorganisation för mindre och medelstora företag, företrädesvis inom industrin.

Läs hela
Scenkonst

Svensk Scenkonst

Bland de anslutna företagen finns bland annat Kungliga Operan, Stockholm Stadsteater, Skånes Dansteater och Västerbottensteatern.

Läs hela
Offentlig sektor

Svenska kyrkan

Läs hela
Bygg & fastighet

Sveriges Byggindustrier

Bland de anslutna företagen finns JM, NCC, PEAB och Skanska.

Läs hela
Offentlig sektor

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR & Pacta

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, är arbetsgivarorganisation för landets kommuner och regioner. Pacta samlar kommunalförbund och kommunala företag.

Kommuner och regioner har tillsvidareavtal, men förhandlingarna kring villkor med Sveriges Kommuner och Regioner är pausade. Samtidigt arbetar parterna intensivt med att slutföra det nya omställningsavtalet KOM-KR som ersätter KOM-KL.

Avtalen med Sobona, som är motparten i de kommunala företagen, har fått avtalen prolongerade. Förhandlingar pågår dock om nya branschavtal; ett resultat av ett tidigare beslut att minska antalet branschavtal när Sobona bildades.

 

Läs hela