Hitta ditt kollektivavtal

Här hittar du alla våra kollektivavtal. Sök ditt kollektivavtal via bransch. Vet du inte vilket kollektivavtal du har logga in på din sida.

Avtalen om korttidsarbete läggs upp på respektive avtalsområde när de har tecknats.

Industri & teknik

Teknikarbetsgivarna, TAG Teknikföretagen

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för mer än 3 400 teknikföretag med totalt cirka 300 000 anställda. Inom Teknikföretagen är det Teknikarbetsgivarna som tecknar kollektivavtalen.

Läs hela
Industri & teknik

TeknikGrossisternas Arbetsgivareförening, TGA

TGA samlar företag som är verksamma med bland annat försäljning av elmaterial och andra produkter till industrin och den privata marknaden.

Läs hela
Industri & teknik Service & tjänster

TTA, Tekniktjänstearbetsgivarna

Tekniktjänstearbetsgivarna TTA är ett nytt arbetsgivarförbund inom Teknikföretagen. Det nya förbundet organiserar industrinära tjänsteföretag och har bland annat företagen ÅF, Combitech och Assa Abloy anslutet till avtalet.

Läs hela
Industri & teknik

TEKO-industrierna

Företag inom textil- och konfektionsbranschen.

Läs hela
Transport & Logistik

Järnvägsinfrastruktur

Läs hela
Media & kommunikation

Tjänsteföretagen och Medieföretagen

Läs hela
Revision

Tjänsteföretagen/Revisions- och konsultföretagen

Läs hela
Industri & teknik

TMF - Trä- och Möbelföretagen

TMF är en bransch- och arbetsgivarorganisation bildad av de tidigare organisationerna Träindustriförbundet, Träindustrins Allmänna Grupp, Stoppmöbelförbundet och Svenska Träskivor.

Läs hela
Transport & Logistik

Transportföretagen

Transportföretagen (tidigare Transportgruppen) omfattar Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar. Dessutom ingår Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund.

Läs hela
Utbildning

Utbildningsföretag

Almega Tjänsteförbunden, Almega Utbildningsföretagen ansluter fristående gymnasieskolor och andra utbildningsföretag.

Läs hela